Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی امکان استفاده از توانمندی های صنعت بیمه کشور برای حمایت از بنگاه های تولیدی پس از ورود به سازمان تجارت جهانی(wto)

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 85 تا 120)

در این مقاله سعی شده که با استفاده از یک الگوی نظری،که در شرایط پیوستن به سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامهء تجارت خدمات ارائه شده‌ است،به بررسی تقابل میان روش‌های متفاوت دسترسی به بازار خدمات با توجه به ساختار بازار و مقررات حاکم پرداخته و تأثیر گستردهء تعهدات بازار داخلی را برای یک ارائه‌دهنده خدمت خارجی بر بازار خدمت داخلی بررسی‌ نماییم.با این هدف،با استفاده از آمارها و اطلاعات بیمهء مرکزی ایران و با استفاده از مدل‌ Panel Data ،به مطابقت الگوی تحقیق در صنعت بیمه ایران‌ پرداخته شده است.

خلاصه ماشینی:

"تجارت در بخش خدمات بیمه برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی ذکر نمود. ذکر این نکته لازم است که در سال 1831 هرایرانی به طور متوسط 831/8 هزار ریال حق بیمه پرداخت نموده و ضریب نفوذ بیمه‌ای(نسبت حق‌ البته بنگاه خارجی ممکن است خدمات خود را در یک بازار سومی هم بفروشد. یک صنعت بومی کارتلی شده را در رفتار رقابتی بیشتر تعیین نماییم که به وسیلهء محاسبهء نتایج تعادل غیر مشارکتی با افزایش دادن ارزش‌ n بین 1 و تعداد واقعی بنگاه‌ها دلیل این امر، فرسایش ایجاد شده در قدرت بازار در طی تجارت است،این امکان وجود دارد که‌ صنعت داخلی برگزیدن بخش خارجی و دعوت از این بخش برای ورود به کارتل و در ادامهء بررسی مدل در بازار بیمهء کشور باید برای تابع تقاضا پیش‌بینی‌هایی انجام‌ گرفته است و تحت موافقتنامهء عمومی تجارت خدمات یک شرکت بیمهء خارجی‌ هزینه،با مانع تجاری(به فرض عدد 0001 برای آن در نظر گرفته شده است)برای‌ سطوح تعادل بنگاه‌های داخلی و خارجی برای محصول برابر است با: شده که البته عرضهء تعادلی این بنگاه از بنگاه‌های داخلی و خارجی،بیشتر است. در اینجا نیز مشخص است که سود بنگاه خارجی بسیار کمتر از بنگاه‌های داخلی‌ است و البته باز هم در اینجا باید گفته شود که سود بنگاه داخلی(و یا خارجی که‌ بدون وجود مانع تجاری در کشور فعالیت می‌کند)،از سوی هردو بنگاه داخلی و دو بنگاه داخلی و خارجی زمانی سود بیشتری به دست می‌آورند که دسترسی آزاد به‌ اجازه فعالیت خصوصی داده شده است و این با اصل دسترسی به بازار در موافقتنامهء"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.