Skip to main content
فهرست مقالات

طلیعه: پیدایش دولت - ملت در ایران

نویسنده:

(1 صفحه - از 4 تا 4)

کلید واژه های ماشینی : ادب، هنر، تاریخ، فرهنگ، عصر صفوی، دینی، عرفان، کاشانی، حکومت‌ها، هنر و ادب دینی

خلاصه ماشینی:

"نقص عمده این است که غالبا قضاوت درباره پادشاهان و سلسله‌ها ملاک و الگوی قضاوت درباره رجال دین و دانش‌آن دوران نیز می‌شود، در حالی که در این داوری باید تفکیکی قایل شد زیرا سنجش فرهنگ با عملکرد حکومت‌ها، کاری نادرست و ناصواب است. گره زدن فرهنگ و ادب و رجال این عرصه‌ها به دامن حکومت‌ها در یک دوران تاریخی، پویایی فرهنگ و ادب را در عهد پادشاهان و سلسله‌های خاص تاریخی محدود و منجمد می‌کند در حالی که می‌دانیم رودخانه فرهنگ پیوسته در جریان است و ظهور و سقوط یک سلطان و حتی یک سلسله، همیشه تأثیر تعیین‌کننده‌ای در روند و پویایی این رود عظیم نداشته است. روشنفکران چپ به دلیل مذهبی بودن این حکومت با آن سر مخالفت داشته و دارند؛ روشنفکران دینی نیز آن عصر را دوره حکومت طاغوتیان ستمگر می‌دانند و همین امر آنها را در داوری درباره فرهنگ و دانش آن دوران به انحراف کشانیده است."

صفحه:
از 4 تا 4