Skip to main content
فهرست مقالات

عصر نوزایی فرهنگی

مصاحبه شونده:

(17 صفحه - از 5 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : ادبی ، زبان ، کیهان فرهنگی ، ادبیات ، دکتر تمیم‌داری ، تدریس ، زبان فارسی ، استاد ، دانشجویان ، دینی

خلاصه ماشینی:

"به قول حافظ: بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی یا: بعد از وفات تربت ما در زمین مجو در سینه‌های مردم دانا مزار ماست کیهان فرهنگی: آقای دکتر لطفا ادامه شرح حال خود را تا مرحله ورود به دانشگاه بفرمایید؟ تمیم‌داری: بعد از ایشان، من خیلی علاقه‌مند بودم که علوم دینی را ادامه دهم، اما به‌دلیل اینکه مشوق نداشتم و ازطرفی هم هرکسی که ملبس می‌شد، شرایط سختی برای او پیش می‌آمد، و ازسوی دیگر، با لباس عادی خیلی راحت می‌شد به فعالیت دینی پرداخت، درنتیجه من دو سال رشته جامعه‌شناسی خواندم و فکر کردم که در دانشگاه می‌توانم هم به علوم جدید و هم به علوم دینی، و بعد هم به ریاضی بپردازم. بعد هم همه شاعران را نمی‌توانیم بحث کنیم، می‌توانیم به دانشجویان کتاب معرفی کنیم، دانشجویان چهار یا پنج کتاب شعر معاصر بخوانند و جریانات فکری را از آنها استنباط کنند و بررسی کنند، که مثلا طیف خیال به چه شکل پیش رفته، زیباشناسی به چه ترتیب مورد توجه قرار گرفته، یا ارتباط اجتماعی و سیاسی با شعر معاصر تا چه اندازه بود، رمزگرایی و سمبل‌گرایی تا چه اندازه در شعر معاصر توسعه پیدا کرده، اینها قابل بحث است، یعنی جریان‌های فکری قابل بحث است. کیهان فرهنگی: آقای دکتر، خانم شهباز درمورد اولین برخورد حضرت عالی صحبت داشت، سئوالی که برای ما پیش آمد این است که دلیل این همه سختگیری چیست؟ دکتر تمیم‌داری: دانشجویانم، مثل فرزندان من هستند و یکی از فرزندان من هم ادبیات می‌خواند، به‌همین دلیل من به دانشجویانی که ادبیات می‌خوانند و بخصوص دانشجویانی که زبان خارجی می‌دانند، علاقه بیشتری دارم، و سعی می‌کنم با آنها ارتباط علمی و فکری بیشتری داشته باشم و آنها را ازطریق دانشگاه تشویق کنم."

صفحه: از 5 تا 21