Skip to main content
فهرست مقالات

ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) با مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) جهت کنترل و اداره کردن منابع سازمانی (مطالعه موردی: کارخانجات صنعتی شاهد شیراز)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (22 صفحه - از 45 تا 66)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، فعالیت ، سیستم ، سیستم ، تولید ، هزینه ، هزینه‌های ظرفیت منابع بلا استفاده ، تقاضا ، ظرفیت بلا استفاده ، ایجاد ظرفیتهای بلا استفاده منابع

در این تحقیق از ترکیب سیستم‌"هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت‌"و"مدیریت بر مبنای‌ فعالیت‌"جهت کنترل و اداره کردن منابع سازمانی بصورت یک مطالعه کاربردی در کارخانجات صنعتی شاهد شیراز استفاده شده است.برای این منظور،پس از اجرای‌ سیستم ABC و محاسبه بهای تمام شده محصولات تولیدی این کارخانه،با استفاده از روش آنالیز فعالیت،نوع و حجم فعالیتها و منابع مورد نیاز برای تولید هرکدام از محصولات شناسایی گردید،سپس با استفاده از این اطلاعات،مدل برنامه‌ریزی خطی‌ "تعیین ترکیب بهینه ساخت محصولات‌"ایجاد شد و پس از حل مدل،تریب بهینه‌ محصولات تولیدی کارخانه،وضعیت منابع(منابع کمبود،مازاد و بلااستفاده)،حجم‌ فعالیتهای مورد استفاده برای تولید هرکدام از محصولات و فعالیتهای دارای ارزش‌ افزوده و بدون ارزش افزوده مشخص شد.با توجه به اینکه سیستم ABM بر کنترل و اداره کردن منابع سازمانی و حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده در سازمان تاکید دارد با (*)-مربی معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد فارس توجه به متغیرهای مدل،فعالیتهای بدون ارزش افزوده شناسایی شد تا نسبت به حذف‌ این فعالیتها و بکارگیری منابع این فعالیتها در دیگر بخشها اقدام گردد.نکته مهمی که از انجام این پژوهش حاصل شد،این بود که محدودیت تقاضا و فروش محصولات،به‌ عنوان یکی از محدودیتهای اساسی تولید محصولات و عدم استفاده کامل از ظرفیتهای‌ بالقوه آن است که باعث ایجاد ظرفیتهای بلا استفاده منابع و فعالیتهای بدون ارزش‌ افزوده در سازمان می‌گردد که نهایتا این مسئله منجر به افزایش هزینه‌های سازمانی و قیمت تمام شده محصولات می‌شود.بطوریکه هزینه‌های ظرفیت منابع بلا استفاده در طول دوره مورد بررسی،بالغ بر 106% سود محصولات تولیدی کارخانه می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"برای کنترل و اداره کردن منابع سازمانی و حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده از این محدودیت نیز به نحوی در میزان ترکیب بهینه تولید موثر است. گردید تا در مدل تعیین ترکیب بهینه محصولات این محدودیت نیز در نظر گرفته شود. نتایج مدل بهینه تولید محصولات نشان می‌دهد که میزان در دسترس این منبع 5950 نتایج حاصل از حل مدل نشان می‌دهد میزان مورد نیاز این منبع برای تولید بهینه‌ نتایج حاصل از حل مدل نشان می‌دهد میزان مورد نیاز این منبع برای تولید بهینه‌ نتایج حاصل از حل مدل نشان می‌دهد که میزان مورد نیاز این منبع برای حقظ (1200 ساعت)،مازاد و ظرفیت بلا استفاده آن برابر با صفر است بنابراین این منبع دارای ارزش افزوده است و از طرفی قیمت سایه‌ای آن نیز برابر با 901 ریال است. تقاضا یک فعالیت دارای ارزش افزوده است که مدیریت باید با توجه به این نکته سعی‌ با توجه به اطلاعات بهای تمام شده،سود هرواحد از این محصول برای کارخانه برابر با 8920 ریال است که با توجه به میزان تقاضا برای این محصول،میزان تولید بهینه دقیقا دارای ارزش افزوده است که مدیریت باید با توجه به این نکته سعی در افزایش تقاضا برای‌ یک فعالیت دارای ارزش افزوده است که مدیریت باید با توجه به این نکته سعی در افزایش تقاضا واحد از این محصول دارای ارزش سایه‌ای برابر 18908 ریال(میزان سودآوری هرواحد)است. بنابراین تولید این محصول اگرچه سودآور است اما چون ارزش سایه‌ای آن برابر با صفر می‌باشد،افزایش تقاضا برای این محصول،دارای ارزش‌ ظرفیت بلا استفاده در حالت بهینه تولید محصولات نشان داده شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.