Skip to main content
فهرست مقالات

نقش فناوری اطلاعات در توسعه

نویسنده:

(6 صفحه - از 12 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، فناوری اطلاعاتی ، نقش فناوری اطلاعات ، توسعه ، فناوری اطلاعات در توسعه ، جامعه اطلاعاتی ، جامعه ، رویکرد ، سیاسی ، اجتماعی

این نوشتار، نقش فناوری اطلاعات را بر توسعه بررسی نموده، چهار رویکرد: تکامل گرایی، کارکرد گرایی، جامعه‌شناختی و نئومارکسیستی مورد بحث قرار داده است. در بخش دوم این مقاله با تعریفی از فناوری و نیز آثار گوناگون آن بر توسعه آشنا می‌شوید.

خلاصه ماشینی:

"این فاصله نه فقط به دلیل دگرگونی در عرصه فناوری و عقیده بود، بلکه تغییری بود برای ایجاد یک فرایند یکسان‌سازی و تجانس جهانی بر اساس الگویی فرهنگی که از کشورهای توسعه‌یافته صنعتی نشئت می‌گرفت؛ اما تحول کشورهای در حال توسعه با چنان سرعتی اتفاق افتاد که اغلب فرصت هر گونه انطباق فرهنگ‌های بومی را با ساخت‌ها، فرایندها و فناوری‌های وارد شده، از آنها سلب می‌کرد و سرانجام، مشکلات در این کشورها به صورت تنش‌های اجتماعی آشکار شد. ج ـ در جوامع سنتی، رهبران، تعداد محدودی از افرادند و این افراد مبادرت به هنجارگذاری در جامعه می‌نمایند؛ در حالی که بر اساس تحقق عقل‌گرایی، زمینه برای تبدیل متغیرهای خاص‌گرا به متغیرهای قانون‌گرا فراهم می‌شود. وی به این جمع‌بندی می‌رسد که در کشورهای جهان سوم انگیزه درونی برای توسعه وجود ندارد؛ بلکه این امر، تحت تأثیر اقتصادی سرمایه‌داری شکل می‌گیرد و این نظام، نقش مؤثری در کاهش انگیزه‌های درونی داشته است. به هر حال، حجم بسیار اطلاعات، عامل مهم توسعه جامعه اطلاعاتی است و این فناوری به دو گونه مختلف تقسیم می‌شود: قدرت رایانه و توانایی انتقال. (9)تأثیر فناوری اطلاعاتی بر توسعهدر اقتصاد سیاسی کنونی، سرمایه و فناوری از تحرک برخوردار است و بین المللی شدن موجب شده که شبکه‌ای از روابط پیچیده و عمیق میان شرکت‌های بزرگ جهان و کشورهای دنیا به وجود آید و فرهنگ‌ها و سیاست نیز از طریق مبادلات سریع اطلاعات، اندیشه‌ها و دانش‌ها، به همه جا سرایت می‌کنند. فناوری اطلاعاتی در ابعاد زیر به توسعه مهارتی کمک می‌کند:ـ مهارت‌های کهنه را بازسازی می‌کند؛ـ ظرفیت‌های خالی قبلی را تکمیل می‌سازد؛ـ مهارت‌های جدید به وجود می‌آورد؛ـ بین مهارت افراد پیوند برقرار می‌کند؛ـ مهارت‌آموزی فرایندی می‌شود."

صفحه: از 12 تا 17