Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ و هویت در جامعه شبکه ای

نویسنده:

(6 صفحه - از 60 تا 65)

خلاصه ماشینی:

"البته کاستلز متذکر می‌شود که نام بردن از یک جامعه اطلاعاتی یک شکل، که تلویحا به معنای همگونی جهانی شکل‌های اجتماعی همه بخش‌های این نظام نوین است، چندان واقع به نظر نمی‌رسد؛ به عبارتی دیگر، تنوع فرهنگی و کثرت نهادهای جوامع متکی به اطلاعات علی رغم همگونی‌های بسیار مشابه، همچنان وجود خواهند داشت. «گیدنز» درباره فرایند هویت‌سازی در مدرنیته اخیر معتقد است که هر چقدر سنت، پایه‌های خود را از دست می‌دهد و هر چه زندگی روزانه بیشتر بر اساس تعامل منطقی محلی و جهانی باز ساخته می‌شود، افراد، بیشتر مجبور می‌شوند تا از میان مجموعه متنوعی از سبک‌های زندگی، سبک خاصی را برگزینند؛ اما در جامعه شبکه‌ای پیش رو، جریان هویت‌یابی به چه نحو خواهد بود؟ کاستلز معتقد است که در عصر اطلاعات، دولت مدرن زیر تاراج شبکه‌های جهانی ثروت، قدرت و اطلاعات، قسمت بیشتر حاکمیت و استقلال خود را از کف خواهد داد و با افول دولت رفاه، میثاق تاریخی سرمایه و کار و دولت بر هم زده شده و بسیاری از سر پناه‌های تأمین اجتماعی از میان خواهد رفت و نهضت‌های کارگری با بین المللی شدن تولید و منابع مالی، از هم گسیخته و کلیساهای عمده که شکلی از دین دنیوی شده‌ای را دنبال می‌کنند و به دولت و یا بازار وابسته است، قسمت اعظم توانایی‌های خود را در ترغیب رفتارهای مردم از دست خواهند داد."

صفحه: از 60 تا 65