Skip to main content
فهرست مقالات

آسیب شناسی و راهکارهای بهینه سازی پژوهش حوزوی

مصاحبه شونده:

(26 صفحه - از 8 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : پژوهش، مدیریت، حجة‌الاسلام والمسلمین اعرافی، راهکارهای بهینه‌سازی پژوهش حوزوی، مراکز پژوهشی، حجة‌الاسلام والمسلمین امینی، مدیریت‌حوزه، امینی، نظام آموزشی حوزه، تحقیقات

خلاصه ماشینی:

"ولی به نظر می‌آید فرمایش‌های مقام معظم رهبری، که اشاره به حوزه می‌کنند، فراتر از این است; یعنی مراکز پژوهشی حوزه و همه تشکیلاتی راکه در درون و کنار حوزه فعالیت می‌کنند و محققینش دغدغه رسالت‌حوزه را دارند، در بر می‌گیرد و منحصر به آن بخشی که در سازمان آموزشی حوزه هست و به عنوان پژوهش‌هایی که در کنار درس، شایسته است انجام شود، نیست; بلکه ناظر است‌به مراکز پژوهشی حوزوی ،اگر این حرف را خطاب به این‌ها بدانیم که ایشان می‌فرمایند باید مدیریت جامع و کلانی باشد که آسیب‌ها را بشناسد و هماهنگی ایجاد و مشکلات را حل کند. اکنون مشخص‌تر بفرمایید آن مرکزیتی که در تعبیر مقام معظم رهبری بود، اگر ایجاد شود باید چگونه این مشکلات را حل کند و جلو آسیب‌ها را بگیرد؟ آیا سازمان واحدی که همه این‌ها تحت مدیریت او باشند، مطلوب است؟ آیا چنین چیزی در حوزه ممکن است؟ اگر این ممکن نیست، ارتباط این ستاد با این مراکز باید چه جور باشد تا بتواند این رسالت را انجام بدهد؟ حجة‌الاسلام والمسلمین اعرافی: نکته‌ای که جناب آقای امینی فرمودند نکته اساسی است. پژوهش و حوزه: جلساتی که بین خود مراکز تشکیل شد چرا ادامه پیدا نکرد؟ این سؤال پیش می‌آید که ضمانت اجرایی صحبت‌هایی که می‌شود چیست؟ و چه سازکاری باید برگزید تا این مطالب شکل سازمانی به خود بگیرد و مؤسسات موظف باشند و این سخنان پشتوانه اجرایی داشته باشد؟ حجة‌الاسلام والمسلمین امینی: من هم مانند آقای اعرافی معتقدم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم; چون عملی نیست‌که حوزه تمام مراکز را تحت پوشش بگیرد; اما اگر با مراکز پژوهشی غیرحوزوی بسنجیم می‌بینیم در آن‌جا اهداف تعریف می‌شود، امکانات را بررسی می‌کنند و آن را به مراکزی می‌دهند که صلاحیت وصول به این هدف را دارند."

صفحه:
از 8 تا 33