Skip to main content
فهرست مقالات

فقه و مسأله قانون

نویسنده:

(9 صفحه - از 51 تا 59)

کلید واژه های ماشینی : فقه، قانون، حکومت، اسلامی، شریعت، احکام، قانونگذاری، شریعت اسلامی، الزام، حکم شرعی

خلاصه ماشینی:

"اما در مورد آن‌ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهای شورای نگهبان بر مبنای نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر می‌دهند و یا این که می‌توانند صرف‌نظر از آرای فقهی خود، بر مبنای نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولی فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشی اساسی و مهم در این‌جا مطرح می‌شود: در صورتی که قانون با نظر پاره‌ای از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شورای نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقی می‌شود؟ آیا نمی‌توان نظام قانونی کشور را بر مبنای آرای مختلف فقهی بنا نهاد؟ بی‌تردید نمی‌توان گفت کشف آرای اعضای شورای نگهبان نسبت‌به آرای دیگر قوی‌تر است و اماریت و طریقیت‌بیشتری دارد و از این رو آرای این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت‌به آرای دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامی آن را تایید می‌کند."

صفحه:
از 51 تا 59