Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

روایت درمانی

نویسنده:

کلیدواژه ها :

زوجین ،رویکرد روایت درمانی

کلید واژه های ماشینی : داستان ، روایت درمانی ، داستان زندگی افراد ، زندگی ، مشکلات ، فرد ، شکل ، مردم ، روایت درمانی رویکردی ، خانواده

داستان زندگی افراد توسط خود آنان است و تمرکز و تأکید کلی بر ایجاد معانی جدید در زندگی‌ است.مشکلات به صورت داستانهایی دیده می‌شوند که مردم قبول کرده‌اند برای خود بگویند. روایت درمانگران به ادعاها و داستاهای عینی کمتر توجه می‌کنند و بیشتر به فواید اجتماعی که‌ داستانهای زندگی فرد بیان می‌شود،علاقه‌مندند.روایت درمانی رویکردی است که مردم را متخصصان اصلی زندگی‌شان و مشکلات را به‌ عنوان بخشهای جداگانه از مردم می‌بیند و تصور می‌کند مردم دارای بسیاری از مهارتها،باورها و ارزشها و توانایی‌هایی هستند که به آنها کمک می‌کند تا اثرات مشکلات را در زندگی‌شان کاهش‌ دهند.کلیدی‌ترین مفهوم در روایت درمانی این است که مشکل،مشکل است و فرد و خانواده‌ مشکل نیستند.در روایت درمانی به مشکلات انسانی به عنوان مسایلی نگریسته می‌شود که از داستانهای رنج‌آور و تأثیرگذار بر زندگی فرد برخاسته است.درمان،بررسی چگونگی تحلیل

خلاصه ماشینی:

"در روایت درمانی به مشکلات انسانی به عنوان مسایلی نگریسته می‌شود که از داستانهای رنج‌آور و تأثیرگذار بر زندگی فرد برخاسته است. درمانگر مراجعان را در یک محاوره در خصوص توانمندیهایی درگیر می‌سازد که می‌تواند برای ایجاد تغییر در زندگی خود از آنها بهره بگیرند،گفتگو در مورد چگونگی رفتارهای مراجعان‌ در مواقعی است که مشکل روی نمی‌دهد،تا زمانی که روی می‌دهد(پلکنگورن،4002). ب)نگریستن به مراجعان و درمانگران به عنوان شریک:این ایده که مراجعان اشیایی‌ هستند که باید توسط یک درمانگر منفک شده از آنجا مورد مشاهده و طبقه‌بندی قرار گیرد از سوی‌ روایت درمانگران به چالش طلبیده شده است. خود-روایتی‌ها داستانهایی هستند که‌ افراد در مورد خودشان به خود بازگو می‌کنند که این داستانها کانون محوری کار روایت درمانگران‌ با مراجعانشان را تشکیل می‌دهند. چنانکه داستان زندگی یک فرد مورد تجدیدنظر قرار گیرد،معنای نسبت داده شده به رویدادهای زندگی دگرگونی می‌شود و احساس وی نسبت به‌ این رویدادها و اقدامات انجام شده در قبال آنها نیز تغییر پیدا می‌کند. Problem-saturated description یک داستان متفاوت در لابلای خاطرات ذهنی خویش از یاد برده است و درمانگر شروع به پرسیدن‌ سؤالهای شفاف و بسطدهنده می‌نماید و از فرد درخواست می‌کند تا به بیان جزئیات بیشتری در مورد تجربهه کردن مشکلات و اثرات این مشکلات بر زندگی‌اش بپردازد،از طریق پاسخهای فرد، هم درمانگر و هم مراجع قادر می‌شوند تا از این داستان درک شده و به خاطر سپرده شده به عنوان‌ یک مبنای درمانی استفاده نمایند و وظیفه درمانگر زنده کردن این داستان متفاوت است و کمک به‌ فرد است تا این داستانهای متفاوت خویش را به یاد بیاورد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.