Skip to main content
فهرست مقالات

دانستنیهای علمی و عملی برای محافظت و ترمیم آثار هنری (2)

نویسنده:

(7 صفحه - از 26 تا 32)

خلاصه ماشینی:

"دانستنیهای علمی و عملی برای محافظت و ترمیم آثار هنری <H1><H1><H1><H1><H1><H1><H1H1H1H1H1>(2) </H1H1H1H1H1></H1></H1></H1></H1></H1></H1></H1/H1/H1/H1/H1></H1></H1></H1></H1></H1></H1> <H2><H2><H2><H2><H2><H2><H2H2H2H2H2>دکتر جاوید فیوضات </H2/H2/H2/H2/H2></H2></H2></H2></H2></H2></H2> ابزار<FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/>1 ـ در این مبحث به وسایلی اشاره میشود که در جعبه های ابزار معمولی<FootNote No="43" Text="HYPERLINK amp;;http://www. HTM&; \l &;_ftnref211#_ftnref211&; 21- Train – gulaire - Tring</H1></H1></H1></H1> <H2><H2><H2><H2><H2><H2><H2H2H2H2H2>دکتر جاوید فیوضات </H2/H2/H2/H2/H2></H2></H2></H2></H2></H2></H2> ابزار<FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/>1 ـ در این مبحث به وسایلی اشاره میشود که در جعبه های ابزار معمولی<FootNote No="43" Text="HYPERLINK amp;;http://www. HTM&; \l &;_ftnref211#_ftnref211&; 21- Train – gulaire - Tringular"/><Fo</H1></H1></H1> <H2><H2><H2><H2><H2><H2><H2H2H2H2H2>دکتر جاوید فیوضات </H2/H2/H2/H2/H2></H2></H2></H2></H2></H2></H2> ابزار<FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/>1 ـ در این مبحث به وسایلی اشاره میشود که در جعبه های ابزار معمولی<FootNote No="43" Text="HYPERLINK amp;;http://www. HTM&; \l &;_ftnref211#_ftnref211&; 21- Train – gulaire - Tringular"/><FootNote No=</H1></H1> <H2><H2><H2><H2><H2><H2><H2H2H2H2H2>دکتر جاوید فیوضات </H2/H2/H2/H2/H2></H2></H2></H2></H2></H2></H2> ابزار<FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/>1 ـ در این مبحث به وسایلی اشاره میشود که در جعبه های ابزار معمولی<FootNote No="43" Text="HYPERLINK amp;;http://www. HTM&; \l &;_ftnref211#_ftnref211&; 21- Train – gulaire - Tringular"/><FootNote No="51" Text=</H1> <H2><H2><H2><H2><H2><H2><H2H2H2H2H2>دکتر جاوید فیوضات </H2/H2/H2/H2/H2></H2></H2></H2></H2></H2></H2> ابزار<FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/><FootNote No="42" Text="1"/>1 ـ در این مبحث به وسایلی اشاره میشود که در جعبه های ابزار معمولی<FootNote No="43" Text="HYPERLINK amp;;http://www."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.