Skip to main content
فهرست مقالات

حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 99 تا 128)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، حسن‌نیت، تعهد، حسن، قانون مدنی فرانسه، حقوق، حسن نیت، مبنای تعهد به درست‌کاری، تعهد به درست‌کاری، قواعد اخلاقی در حوزه حقوق

واژه«حسن نیت»مندرج در بند 3 ماده 4311 قانون مدنی فرانسه گویای مفاهیم‌ درستکاری،صداقت،امانت و اعتماد است.این قاعده اخلاقی که به یک قاعده حقوقی‌ تبدیل شده،یکی از نقطه‌های اتصال و خطوط ارتباط مابین حقوق و اخلاق است.در واقع،قانونگذار فرانسوی با وضع این ماده قانونی و شناسایی یکی از ارزشهای اخلاقی‌ در اعمال و روابط حقوقی،مفهومی اخلاقی را در حوزه روابط قراردادی مورد توجه‌ قرار داده است.حسن نیت به عنوان یکی از ابزارهای نفوذ قواعد اخلاقی در حوزه‌ حقوق قراردادها،در مراحله انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. حسن نیت طرف قرارداد بعنوان وضعیت و حالتی درونی،در مرحله مذاکرات‌ پیش‌قراردادی و در هنگام اجرای آن دارای دو جنبه عملی است:اول درستکاری‌ و سپس همکاری و مشارکت.ارزیابی این مفهوم درونی در حوزه حقوق قراردادها،از طریق بررسی عملکرد و رفتار ظاهری فرد ممکن است.علیرغم درج عنوان حسن نیت‌ در قانون مدنی فرانسه بدون اشاره به مفاهیم درستکاری و همکاری،به نظر نمی‌رسد که‌ بتوان این دو اثر ساخته دست رویه قضایی و دکترین که تجلی خارجی و عملی حسن‌ نیت در روابط پیش‌قراردادی و قراردادی است را از مفهوم حسن نیت تفکیک نمود. تعهد به تامین و انتقال اطلاعات در قرارداد بر مبنای دو زمینه بروز خارجی اصل‌ حسن نیت شکل می‌گیرد.زمینه‌های یاد شده تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری‌ است.به بیان دقیقتر،این دو جنبه،ضرورت رعایت تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد را توجیه می‌نماید.لذا،تعهد مذکور می‌تواند بر مبنای بند 3 ماده 4311 قانون مدنی‌ فرانسه پایه‌ریزی گردد.

خلاصه ماشینی:

"JOURDAIN,rapport franc?ais,Dans la formation du contrat,in:la bonne foi, l'exe?cution du contrat,in:La bonne foi,Travaux de l'association Henri Capitant, امروزه این مفهوم در حقوق فرانسه مورد توجه به سزائی قرار گرفته و آثار حقوقی قابل‌ MESTRE,L'exigence de bonne foi dans la conclusion du contrat,RTD civ. FABRE-MAGNAN,De l'obligation d'information dans les contrats,essai کردن الزام سنتی وجود حسن نیت در روند تشکیل قرارداد است. BOYER,L'obligation de renseignements dans la formation du contrat,the?se, گویای پیروزی اندیشه ضرورت رعایت اصل حسن نیت در قرارداد است. PICOD,le devoir de loyaute?dans l'exe?cution du contrat,pre?face de Ge?rard PICOD,le devoir de loyaute?dans l'exe?cution du contrat,pre?face de Ge?rard DESGORCES,La bonne foi dans le droit des contrat:ro?le actuel et DESGORCES,La bonne foi dans le droit des contrat:ro?le actuel et اصل حسن نیت نه تنها قبل از تشکیل قرارداد بلکه،در زمان اجرای آن نیز ضرورت‌ ALISSE,L'obligation de renseignement dans les contrats,The?se,Paris 11, renseignement dans les contrats,in:L'information en droit prive?,pre?face,Y. حوزه گفتار در مرحله انعقاد قرارداد و در عمل نمونه حسن نیتی است که مورد نظر ما مسئله قابل طرح این است که برای داشتن حسن نیت،طرف قرارداد چگونه باید بر مبنای حسن نیت و از طریق تعهد به درستکاری شکل گرفته است. PICOD,L'obligation de coope?ration dans l'exe?cution du contrat,JCP e?d. MORIN,le devoir de coope?ration dans les contrats internationaux,Droit et (531)- PICOD,(L'obligation de coope?ration dans l'exe?cution du contrat),art. (531)- PICOD,(L'obligation de coope?ration dans l'exe?cution du contrat),art. (531)- PICOD,(L'obligation de coope?ration dans l'exe?cution du contrat),art. با این نگاه،علیرغم درج عنوان حسن نیت در قانون مدنی فرانسه بدون اشاره به‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.