Skip to main content
فهرست مقالات

اداره امور فرهنگی توسط حوزه های محلی

کلید واژه های ماشینی : فرهنگی، امریکا، تعلیم، مدرسه، قوانین، تربیتی، حکومت ایالت، قانون اساسی بعهدهء حکومت ایالت، واحد، جمعیت

خلاصه ماشینی:

"این علاقه به نزدیکی مدرسه بمردم محل بعدا بطرزی‌ شدت پیدا کرد که بصورت تعصب خشک محلی پدیدار شد و از توسعه و رشد فعالیتعای فرهنگی‌ در جهت مطلوب جلوگیری کرده تحت تأثیر همین شرایط بود که«هوراس‌مان»نمونه‌های اولیه‌ قوانین را که ناظر برتأسیس حوزه‌های کوچک محلی بود بعنوان تاثر انگیزترین قانونی که در بارهء تعلیم و تربیت توسط حکومت یک ایالت وضع شده است مورد انتقاد قرار داد. طبق تعریف انجمن ملی تعلیم و تربیت امریکا واحد واسط عبارت از منطقه‌ای است‌ شامل حوزهء فعالیت دو یا چند واحد اصلی که با داشتن هیئت‌مدیره یا رئیس فرهنگ یا هر دو آنها مسؤلیت انجام خدمات مشخصی را برای واحدها یاصلی بعهده داشته و یا ممکن است‌ امور مالی و اداری و سایر فعالیتهای فرهنگی آن واحدها را بازرسی و راهنمایی نمایند. روی همین نظر و طبق‌ نتایج مطالعات و بررسی‌های تربیتی که صورت گرفته معلوم شده است برای ارائه فعالیتهای‌ تعلیم و تربیتی مناسب در سطح ابتدایی و متوسطه بطوریکه کیفیت و کمیت برنامه‌ها مطلوب‌ بوده و از نظر هزینه نیز بار سنگینی بردوش اهالی حوزه نباشد جمعیت حوزه نباید کمتر از ده هزار نفر باشد. الگوی سازمانی مدارس حوزه‌های محلی فرهنگ از آنجاییکه تشکیل و تأسیس حوزه‌های فرهنگی در هریک از ایالات صرفنظر از علل‌ تاریخی به منظور تسهیل در امر اداره و هدایت فعالیتهای تعلیم و تربیتی و دادن رخصت برای بروز علاقه و ابتکار محلی بوده است میتوان چنین تصور نمود که در هریک از حوزه‌ها مدارس ممکن‌ است بترتیبی سازمان‌بندی شده باشند که امر تعلیمات عمومی ببهترین صورت و کمترین هزینه‌ صورت پذیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.