Skip to main content
فهرست مقالات

خلاصه وقایع ایران در سال گذشته از قلم یکی از سیاسیون ایران

(6 صفحه - از 8 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : روس، ایران، کرمانشاه، حرکت قشون روس بطرف طهران، نظام السلطنه، قراسوران، روس و انگلیس، قشون روس، قواى، ملى ایرانى و قواى عثمانى

خلاصه ماشینی:

"در اوایل محرم 1334 نظام السلطنه حاکم بروجرد و لرستان و عربستان دامن مردانگی بکمر زده عزم خود را در خدمت بملیون جزم نموده و با یک عده قوی بطرف نهاوند و ملایر حرکت و در 29 صفر وارد صحنه گردیده و ریاست کل قوای ملی ابیران را بر عهده گرفت. چند دفعه بطرف دولت آباد و کرمانشاه عقب نشانده شدند ولی باأخره قوای توپخانۀ خود را بقسمی زیاد نمودند که توپهای داوطلبان ایرانی با آن برابری نمیکرد و از دو طرف بدولت آباد حمله کردند. جنگ ملایر قطعی نبود ولی بخوبی معین کرد که استعداد جنگی روسها بیش از استعداد داوطلبان ایرانی بود و ممکن بود با همان استعداد بطرف کرمانشاه حمله آورده استحکاماتی را هم که بتازگی در گردنۀ بید سرخ کنده و ساخته بودند بپیچانند. ولی از برای قوای ایرانی هیچ کمک نمیرسید فقط اوایل ربیع الاول یک فوج قشون عثمانی رسیده و با عدۀ قراسوران استحکامات بید سرخ را حفظ میکردند. بعد از نشر مقالۀ نیسترم صاحب‌منصبان سوئدی قراسوران ایران خود را مجبور دیدند که از خود دفاع نمایند لهذا مشروحۀ نوشته و همه امضا کرده و در همان روزنامۀ سوئدی«افتن باد» مندرج ساختند و اغلب روزنامهای آلمان نیز عین آنرا نقل کرده‌اند و ما ترجمۀ آنرا عینا در ذیل مینگاریم: صورت مشروحۀ صاحب‌منصبان سوئدی بسمت صاحب‌منصبی قراسورانی در ایران موقع ما طوری بود که ما بخوبی فشاری را که انگلیس و روس بایران وارد میآوردند حس (1) Nadonly (2) Lundberg (3) Sydsvenska Dagbladet (4) Nystrum (5) Angman (6) Aftonbladet"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.