Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه تعدیلات سنواتی صورتهای مالی با قیمت سهام اندازه و عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 63 تا 88)

کلیدواژه ها :

بازده بازار ،اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ‬‬ ،تعدیلات سنواتی ،صورت‌های مالی ،بازده عادی سهام ،عمر شرکت ،سرمایه شرکت ،فروش شرکت

financial statement ،Prior Adjustment ،life ،Stock price ،size

کلید واژه های ماشینی : تعدیلات سنواتی صورتهای مالی ، اطلاعات ، تعدیلات سنواتی ، رابطه تعدیلات سنواتی صورت‌های ، آزمون فرضیه ، صورتهای مالی با قیمت سهام ، اندازه ، قیمت سهام و تعدیلات سنواتی ، قیمت سهام ، میانگین اطلاعات

این مقاله در صدد است، اثر تعدیلات سنواتی مندرج در صورت‌های مالی بر قیمت سهام و همچنین رابطه بین تعدیلات سنواتی و ویژگی‌هایی نظیر اندازه و عمر شرکت را مورد بررسی قرار دهد. فرضیه‌های تحقیق عبارتند از:بین قیمت سهام و تعدیلات سنواتی صورت‌های مالی رابطه معنی داری وجود دارد.بین تعدیلات سنواتی صورتهای مالی و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.بین تعدیلات سنواتی صورت‌های مالی و عمر شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این تحقیق در مورد 85 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1376-1372 انجام شده است. فرضیه‌های مزبور به صورت مقطعی (سال به سال) و میانگین اطلاعات، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول مشابه هم بوده و همگی حاکی از این است که تعدیلات سنواتی مندرج در صورت‌های مالی دارای محتوای اطلاعاتی برای بورس اوراق بهادار تهران است. در نتیجه شواهدی برای تایید فرضیه اول فراهم می‌شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگتر از تعدیلات سنواتی و شرکت‌های کوچکتر از تعدیلات سنواتی بیشتر برخوردار هستند، در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید می‌شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می‌دهد که بین عمر شرکت‌ها و تعدیلات سنواتی رابطه معنی داری وجود ندارد و در نتیجه فرضیه سوم تحقیق مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

خلاصه ماشینی:

"3-ترکیب اطلاعات حسابداری شرکت ها و اطلاعات معاملات سهام شرکت ها در این مرحله اطلاعات جمع آوری شده از صورتهای مالی شرکت های نمونه و اطلاعات معاملات سهام شرکتها، با هم ترکیب شده و جدولی گسترده حاوی عناصر اطلاعاتی زیر برای کلیه شرکتهای نمونه در طی سالهای 1372 لغایت 1376 فراهم گردید: نام شرکت میزان فروش سالانه میزان دارئیهای هر شرکت میزان سرمایه هر شرکت میزان تعدیلات سنواتی هر شرکت بازده بازار اوراق بهادار تهران بازده سالانه هر سهم شرکت های نمونه بازده غیر عادی هر سهم شرکت های نمونه روش های آزمون فرضیه های تحقیق همانطور که ذکر گردید فرضیه های تحقیق، ارتباط بین تعدیلات سنواتی صورتهای مالی و قیمت سهام و همچنین رابطه تعدیلات سنواتی و ویژگیهای شرکت ها نظیر عمر و اندازه شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج مندرج در جدول شماره7 نشان می دهد که درسالهای 1372لغایت 1376رابطه معنی داری بصورت خطی بین متغیر تعدیلات سنواتی ومتغیر اندازه –میزان سرمایه – شرکت، وجود دارد و این رابطه را آماره tجدول درمقایسه با آماره های محاسباتی مدل در سالهای مختلف با ضریب اطمینان 95درصد نشان می دهد. نتیجه گیری و پیشنهاد: نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق چه به صورت سال به سال و چه به صورت میانگین اطلاعات نشان می دهد که بین تعدیلات سنواتی مندرج در صورتهای مالی سالانه شرکتها و قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد و حاکی از این است که صورتهای مالی و بخصوص تعدیلات سنواتی برای بازار سهام دارای محتوای اطلاعاتی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.