Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر اجزای تقاضای نهایی بر ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی با تکیه بر نقش صادرات (با استفاده از رهیافت جدول داده - ستانده و روش کلاین ماتریس تبدیل)

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 53 تا 74)

کلیدواژه ها :

ارزش افزوده بخش های مختلف ،صادرات ایران ،اجرای تقاضای نهایی ،ماتریس کلاین تبدی

Surplus Value of Economic Sector ،Iran’s Export ،Components of Final Demand ،Klien Metrics

کلید واژه های ماشینی : صادرات، واردات، اقتصادی، اجزای تقاضای نهائی، بخش صنایع وابسته به کشاورزی، صنایع تولید، ارزش، تولید، توسعه‌ی صنایع وابسته به کشاورزی، نفت

از آنجا که اقتصاد ایران همواره با یکی از مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت ها، بدون استفاده ماندن ظرفیت های تولیدی و رشد اقتصادی ناپایدار مواجه است، اعمال استراتژی توسعه ی صادرات می تواند به عنوان یک رویکرد اساسی برای برطرف ساختن مشکلات مذکور مطرح گردد. این امر مستلزم شناخت جایگاه اجزای تقاضای نهائی، به خصوص صادرات در اقتصاد ایران و شناسایی بخش های دارای بیشترین ارزش افزوده است. روش شناسی این مطالعه بر اساس استفاده از جدول داده - ستانده و روش ماتریس تبدیل استوار است. با استفاده از این روش پیوند های بین بخش عرضه و تقاضای اقتصاد برقرار می شود و تاثیرات بخش تقاضای اقتصاد (صادرات ) را بر روی بخش عرضه ( ارزش افزوده ) مشاهده نمود. یافته های تحقیق نشان داد وقتی که هدف سیاست گذار، ایجاد بیشترین ارزش افزوده باشد، مهمترین جزء تاثیر گذار در بین اجزای تقاضا نهائی هزینه ی مصرفی دولتی است. انتخاب استراتژی توسعه ی صنایع وابسته به کشاورزی، توانایی ایجاد بیشترین ارزش افزوده، تحرک اقتصاد و کاهش هزینه ی فرصت ناشی از واردات را داراست.

خلاصه ماشینی:

"جدول 3: اثرات یک واحد تغییر در اجزای تقاضای نهائی بر روی ارزش افزوده‌ نام فعالیت صادرات تغییرات موجودی انبار سرمایه گذاری مصرف دولتی مصرف خصوصی کشاورزی 233/0 062/4 157/0 137/0 581/0 نفت خام و گاز طبیعی 623/0 402/0 002/0 001/0 009/0 معدن 017/0 255/0- 010/0 005/0 005/0 صنایع وابسته به کشاورزی 379/0 914/12 387/0 228/0 813/0 صنایع تولید مواد شیمیائی 060/0 114/1- 042/0 022/0 070/0 صنایع وابسته به نفت پتروشیمی 331/0 593/1- 142/0 100/0 132/0 صنایع فلزات اساسی و معدنی غیر فلزی 029/0 372/1- 155/0 067/0 034/0 سایر صنایع 133/0 195/3 030/1 182/0 165/0 آب، برق، گاز، ساختمان 029/0 329/1 018/1 634/0 158/0 حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات 089/0 844/0- 225/0 127/0 128/0 بازرگانی 040/0 410/4- 186/0 070/1 072/0 خدمات 063/0 205/1- 102/0 363/1 450/0 جمع 026/2 109/11 455/3 936/3 617/2 رتبه بندی اجزای تقاضای نهائی      ماخذ: محاسبات نویسندگان بر اساس جدول داده - ستانده 1378 چنان که جدول (2) نشان می‌دهد، برای مثال، اگر مصرف خصوصی یک میلیارد ریال افزایش یابد، ارزش افزوده‌ی کل اقتصاد به اندازه‌ی 66/2 میلیارد ریال افزایش می‌یابد که از این میزان افزایش در ارزش افزوده‌ی کل، ‌814 میلیون ریال مربوط به صنایع وابسته به بخش کشاورزی و 580 میلیون ریال آن مربوط به بخش کشاورزی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.