Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کشش پذیری منابع مختلف درآمدهای عمومی دولت نسبت به رشد اقتصادی ایران: 1383 - 1350

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 83 تا 114)

کلیدواژه ها :

درآمدهای عمومی دولت ،تولید ناخالص ملی ،سایر درآمدهای دولت ،کشش پذیری ،درآمدهای مالیاتی ،درآمدهای نفتی

Oil revenues ،Gross Domestic Product (GDP) ،Tax Revenues ،General Government Revenues ،Other Government Revenues ،Elasticity

کلید واژه های ماشینی : کشش درآمدهای عمومی دولت نسبت ، دولت ، اقتصادی ، کشش ، تولید ناخالص داخلی ، برآورد کشش درآمدهای عمومی دولت ، رشد اقتصادی ، بررسی کشش درآمدهای عمومی دولت ، درآمدهای نفتی ، رشد منابع درآمدهای عمومی دولت

برای افزایش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه لازم است منابع داخلی و مخصوصا درآمدهای عمومی دولت برای رسیدن به افزایش رشد اقتصادی بسیج شود. به عبارت دیگر، برای تحقق رشد اقتصادی باید آهنگ رشد منابع درآمدهای عمومی دولت نسبتا سریعتر از تولید ناخالص داخلی کشور که در حقیقت مهمترین شاخص اقتصاد کلان برای اندازه گیری رشد اقتصادی است، باشد. در این مقاله کشش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1383-1350 تخمین زده شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی آن است که در دوره ی مورد بررسی افزایش میزان تولید ناخالص داخلی واقعی تاثیر مثبتی بر افزایش درآمدهای نفتی داشته است. در این تحقیق به بررسی کشش درآمدهای عمومی دولت نسبت به درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولت و همچنین کشش درآمدهای عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است. نتایج حاصل از الگوهای اقتصاد سنجی نشان می دهد که کشش درآمدهای عمومی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی برابر با 053/5 است؛ بدین معنی که افزایش در تولید ملی اثر مثبت و معنی داری بر رشد درآمدهای دولت در طی دوره ی مورد بررسی داشته است.

خلاصه ماشینی:

"6-1- کل درآمدهای عمومی در ابتدا ممکن است این فرضیه در مورد کشورهای در حال توسعه مد نظر قرار گیرد که کشش کل درآمدهای عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی بزرگتر از یک می‌باشد؛ زیرا این کشورها برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی و تداوم آن لازم است از منابع بخش عمومی به صورت قابل توجهی استفاده نمایند. نتایج به‌دست آمده در این تحقیق نشان می‌دهد که در کشور ما چنین وضعیتی در دوره‌ی زمانی مورد بررسی با توجه به به‌کارگیری منابع ملی توسط دولت و افزایش فعالیت‌های عمرانی دولت در طی سه برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی گذشته و شروع برنامه‌ی چهارم، رشد منابع بخش عمومی اثر مثبت و موثری بر میزان افزایش تولید ملی داشته است. با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی و اثر این درآمدها در افزایش تولید و رشد اقتصادی و نظر به متکی بودن اقتصاد ملی بر منابع طبیعی بخصوص نفت، به منظور غلبه بر کمبودهای اقتصاد تک محصولی و جلوگیری از ورود سیستم شوک‌های نفتی و نوسانات برون‌زا و نیز حفظ ثروت و منابع ملی با تاکید به حرکت به سوی توسعه‌ی پایدار، دولتمردان باید در راستای رسیدن به اهداف اقتصادی مورد نظر در برنامه‌ی چهارم و با تاکید بر چشم انداز بیست ساله‌ی کشور، اصلاحات ساختاری وسیعی را برای تامین منابع مالی بودجه‌ی کشور انجام دهند و از طریق تسهیل سایر درآمدها و منابع دیگر، نسبت به رفع بی ثباتی و کسری بودجه و تامین آن گام بردارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.