Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس سنجش سبک های تفکر استرنبرگ - واگنر برای مدیران مؤسسات عالی تهران

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 93 تا 122)

کلیدواژه ها :

اعتبار ،روایی ،سبک تفکر ،مدیران آموزش عالی ،نرم‌یابی

کلید واژه های ماشینی : سبک‌های تفکر مدیران مؤسسات آموزش، مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران، تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی، سنجش سبک‌های تفکر مدیران مؤسسات، مقیاس سنجش سبک‌های تفکر استرنبرگ، سبک‌های تفکر، مقیاس سنجش سبک‌های تفکر، مدیران، هدف سنجش سبک‌های تفکر مدیران، جدول نرم سبک‌های تفکر مدیران

که ذاتا متکی به گروه‌های نرمی است،نشان‌ داده شده است. این پژوهش با هدف سنجش سبک‌های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران؛تهیه‌ مقیاس استاندارد سنجش سبک‌های تفکر مدیران موسسات آموزش عالی تهران؛تهیهء جدول نرم سبک‌های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران و معرفی ابزار استاندارد برای پژوهش‌های عبدی،در گروه نمونه‌ای با حجم 276 نفر که به شیوه نمونه‌برداری چند مرحله‌ای از 15 موسسه آموزش عالی در شهر تهران انتخاب شدند،اجرا گردید.ابزار پژوهش‌ عبارت است از مقیاس سنجش سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر با 104 عبارت،بر پایه‌ مقیاس لیکرت با درجات 1 تا 7.نتیجه مرحله نهایی همگونی عبارت‌ها بر پایه ضریب کل‌ آلفای کرونباخ بیانگر ضریب اعتباری برابر با 0/927 است.که نتایج تحلیل عاملی با چرخش متعامد به روش واریماکس منجر به استخراج این عوامل شد:1)سبک‌های تفکر قضایی،برون‌نگر،آزاداندیش و پایورسالار،2)سبک های تفکر اجرایی و محافظه‌کار،3) سبک‌های تفکر قانونگذار و دون‌نگر،4)سبک تفکر کلی‌نگر،5)سبک تفکر جرگه‌سالار، 6)سبک‌های تفکر فردسالار،7)سبک تفکر جزئی‌نگر و 8)سبک تفکر ناسالار.توجه به عوامل‌ مذکور نشان می‌دهد که مقیاس سنجش سبک‌های تفکر که در مرحله نهایی پژوهش به‌ دست آمده است تقریبا به گونه کلی عوامل سازنده سبک‌های تفکر را با توجه به نظرات‌ استرنبرگ(1997)و پیشینه‌های طالعاتی پوشش می‌دهد.همچنین یافته‌های پژوهش‌ نشان داد که مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران در حد بسیار زیاد از ویژگی‌های‌ سبک‌های تفکر قضای،برون‌نگر،آزاداندیش و پایورسالار در حد بسیار از خصوصیات‌

خلاصه ماشینی:

"به نظر می‌رسد یکی از ویژگیهای فردی تاثیرگذار در شیوه‌های مدیریت افراد،سبک تفکر آنهاست و بررسی‌ها نشان می‌دهد وسیلهء معتبر و استاندارد برای سنجش سبک‌های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی در کشور وجود ندارد؛مقیاس‌ سنجش سبک‌های تفکر استرنبرگ-واگنر برای این منظور انتخاب شد تا عملی بودن،اعتبار1 و -------------- (1). بنابراین با توجه به اینکه هنگام‌ برگرداندن مفاهیم به زبان فارسی عمدتا معانی آنها وافی به مقصود نیست،اعتبار و روایی مقیاس‌ سنجش سبک‌های تفکر استرنبرگ-واگنر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت قابل‌ قبول بودن نتایج،جدول نرم تهیه می‌شود تا ابزار مفیدی برای پژوهش‌های بعدی باشد. Multistage Sampling (به تصویر صفحه مراجعه شود) ابزار پژوهش چون هدف این پژوهش تهیهء ابزاری است که بتواند سبک‌های تفکر مدیران مؤسسات آموزش‌ عالی تهران را بسنجد و وسیلهء سنجش روا و معتبری برای پژوهش‌های روان شناختی-مدیریتی‌ فراهم آورد،مقیاس سنجش سبک‌های تفکر استرنبرگ-واگنر که در حال حاضر یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های سنجش سبک‌های تفکر است،مورد توجه و استفاده قرار گرفت. برای تعیین این مطلب که مجموعهء عبارات تشکیل دهندهء مقیاس از چند عامل معنادار اشباع شده،سه شاخص عمده مورد توجه قرار گرفته است:1)ارزش ویژه‌12)نسبت واریانس‌ تعیین شده هر عاملی و 3)نمودار چرخش یافتهء ارزش‌های ویژه که‌ Scree نامیده می‌شود2به‌ منظور بررسی ماهیت پیوندهای بین متغیرها و همچنین دستیابی به تعاریف عامل‌ها،ضرایب‌ بیش‌تر از 0/3 را در تعریف عامل‌ها مهم و بامعنا دانسته و ضرایب کمتر از آن به عنوان صفر(عامل‌ تصادفی)در نظر گرفته شد. بنابراین از یافته‌های این پژوهش می‌توان‌ برای سنجش سبک‌های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران و به عنوان یک ابزار مفید برای پژوهش‌های روان‌شناختی و مدیریتی بهره جست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.