Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان کارایی درمان شناختی رفتاری، روش خودیاری (کتاب درمانی) و کنش متقابل این دو روش در افزایش میزان رضایت زناشویی زوجین

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

کلیدواژه ها :

رضایت زناشویی ،درمان‌شناختی رفتاری ،روش خود-یاری ،کتاب‌درمانی

کلید واژه های ماشینی : افزایش میزان رضایت زناشویی زوجین ، درمان ، زندگی زناشوئی زوجین گروههای درمانی ، مقایسه میزان کارایی درمان شناختی ، میزان رضایت زناشوئی زوجین گروه ، زوجین ، کارایی درمان شناختی رفتاری ، رضایت زناشوئی زوجین گروه خودیاری ، افزایش رضایت زناشوئی زوجین ، افزایش رضایت‌مندی زندگی زناشوئی زوجین

وجود دارد.همچنین بررسی میانگین‌ رضایت از زندگی زناشوئی زوجین گروههای درمانی نشان داد که ترکیبی از روش درمان‌ شناختی رفتاری و روش خودیاری بیشترین تأثیر را بر افزایش رضایت زناشوئی زوجین دارد.این پژوهش به بررسی و مقایسه میزان کارایی درمان‌شناختی رفتاری،روش‌ خودیاری و کنش متقابل این دو روش(روش‌شناختی رفتاری+روش خودیاری)در افزایش‌ رضایت‌مندی زندگی زناشوئی زوجین پرداخته است.پژوهش حاضر،به صورت آزمایشی با طرح پیش‌آزمون،پس‌آزمون گروه کنترل اجرا شده است.بدین منظور از بین زوجین‌ مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد کرمانشاه،یک نمونه متشکل از 49 زوج انتخاب‌ و به روش تصادفی در چهار گروه:شناختی رفتاری(12 زوج)،خودیاری(15 زوج)،شناختی‌ رفتاری+خودیاری(10 زوج)کنترل(12 زوج)جایگزین شدند.بعد از جمع‌آوری‌ پرسشنامه‌های رضایت از زندگی زناشوئی اینریچ‌3،اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از

خلاصه ماشینی:

"به‌طور کلی تحلیلهای آماری داده‌های بدست آمده از نمرات آزمودنیها در گروه‌های آزمایشی با توجه به فرضیه‌های تحقیق چنین خلاصه می‌شود: فرضیه اول پژوهش "میزان رضایت زناشوئی زوجین گروه‌شناختی رفتاری پس از درمان بطور معناداری بیشتر از زوجین گروه کنترل است. "تحلیل واریانس انجام گرفته و آزمون تعقیبی نشان داد که میانگین "میزان رضایت زناشوئی زوجین گروه خودیاری(11/71-)نسبت به گروه کنترل‌ (1/21)افزایش پیدا کرده است. فرضیه سوم پژوهش "میزان رضایت زناشوئی زوجین گروه کنش متقابل(شناختی رفتاری‌خودیاری) بطور معناداری بیشتر از زوجین گروه کنترل است. علاوه بر این مقایسه میانگین رضایت زناشوئی زوجین گروه‌های شناختی رفتاری‌ خودیاری و کنش متقابل این دو روش(شناختی رفتاری‌خودیاری)نشان داد که زوجین‌ گروه کنش متقابل نسبت به گروههای دیگر بیشترین افزایش را در رضایت زناشویی داشتند و زوجین گروه‌شناختی و خودیاری در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. بحث نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان رضایت زناشوئی زوجین گروه‌های‌ درمانی در مقایسه با گروه کنترل پس از درمان بطور معنی‌داری افزایش پیدا کرده است. همانطور که یافته‌های پژوهش‌ حاضر نشان داد میزان رضایت زناشوئی زوجینی که از روش خودیاری استفاده کرده‌اند به‌ نحو معنی‌داری بیشتر از زوجین گروه کنترل بود. جالب اینجاست که صرف استفاده از این کتاب‌ها بدون مداخلات عمده درمانی تغییرات‌ محسوسی را در روابط زناشوئی آنها پدید آورد و همانطور که تحلیل‌های آماری نشان داد میزان رضایت زناشوئی آنها در مقایسه با گروه کنترل بطور معناداری افزایش پیدا کرد. همچنانکه یافته‌های جکوئیز نشان داد ترکیبی از روش‌های‌ درمان مستقیم و رو در رو با درمانگر و استفاده از منابع خودیاری می‌تواند تأثیر عمده و پایداری در کاهش مشکلات زوجین داشته باشد،و تأیید این فرضیه مهر تأییدی بر یافته‌های‌ جکوئیز است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.