Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه ویژگیهای نقاشی خانواده در کودکان طلاق و کودکان غیر طلاق در دوره پیش دبستانی (دوره آمادگی) منطقه 11 شهر تهران، سال تحصیلی 1383 -84

نویسنده:

ISC (21 صفحه - از 209 تا 229)

کلیدواژه ها :

کودکان طلاق ،نقاشی خانواده ،کودکان غیر طلاق ،مقطع پیش‌دبستانی

کلید واژه های ماشینی : طلاق ، کودکان ، طلاق و کودکان غیر طلاق ، کودکان طلاق و کودکان غیر ، نقاشی ، نقاشی خانواده در کودکان طلاق ، نقاشی کودکان طلاق و کودکان ، خانواده ، ترسیم ، کودکان غیر طلاق ویژگی نقاشی

لحاظ ترسیم خطوط راست،حذف خود،حذف اعضاء خانواده(پدر،مادر،خواهر و برادر). جدا کشیدن یک یا چند شکل از بقیه ترسیم نشانه‌های منفی احساسات از طریق صورت،نوع‌ والدی که بزرگتر می‌گردد تفاوت معنادار آماری وجود دارد و از لحاظ ترسیم خطوط منحنی و ترتیب نقاشی(ترسیم شکل پدر به عنوان شخص اول)تفاوت معنادار آماری وجود ندارد.این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ویژگیهای نقاشی کودکان طلاق و کودکان‌ غیر طلاق،بررسی و مقایسه ویژگی‌های نقاشی کودکان دختر و پسر طلاق با کودکان دختر و پسر غیر طلاق انجام شد.جامعه آماری این تحقیق شامل کودکان دوره آمادگی(دوره پیش از دبستان)،در مراکز پیش‌دبستانی تحت پوشش آموزش و پرورش منطقه 11 شهر تهران‌ می‌باشد که با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 40 نفر از کودکان که شامل 20 کودک‌ طلاق و 20 کودک غیر طلاق در طیف سنی 7-6 سالگی می‌باشد انتخاب شدند.روش تحقیق‌ در این بررسی توصیفی است.ابزار مورد استفاده در این تحقیق‌"تست ترسیم خانواده‌"3 است این مطالعه نشان داد که بین ویژگی‌های نقاشی کودکان طلاق و کودکان غیر طلاق از

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره(8)بیانگر این است که خی‌دو محاسبه شد:022%بوده و در سطح 936% معنادار نمی‌باشد و این نشان‌دهنده‌ی این است که گروه کودکان پسر طلاق نسبت به گروه‌ پسران غیر طلاق از لحاظ ترسیم شکل پدر بعنوان شخص اول تفاوت معناداری ندارند و بنابراین فرضیه هفتم مورد تأیید واقع نمی‌شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره‌ی(9)نشان‌دهنده‌ی این است که خی‌دو محاسبه شده:293%بوده و در سطح 135%معنادار نمی‌باشد که بیانگر این است که بین گروه دختران طلاق و گروه دختران‌ غیر طلاق از لحاظ ترسیم شکل مادر بعنوان شخص اول تفاوت معناداری وجود ندارد و بنابراین فرضیه‌ی هشتم مورد تأیید واقع می‌شود. فرضیه‌ی چهارم این پژوهش که بیانگر تفاوت معنی‌دار بین‌ ویژگی نقاشی کودکان طلاق و کودکان غیر طلاق از لحاظ کشیدن یک یا چند شکل می‌باشد با نتایج تحقیق اسپیگلمن و همکارانش در سال 2991 همخوانی دارد و کوپیتز(2991)جدا ترسیم کردن شکلها را در نقاشی اینگونه تحلیل کرد که کودک این شکلهای جدا ترسیم شده را به عنوان بخشی از خانواده‌ی واحد درک نکرده و یا اینکه در برقرار کردن ارتباط با اعضاء دیگر خانواده دارای مشکل است. فرضیه‌ی ششم که بیانگر تفاوت‌ معنی‌دار بین کودکان دختر طلاق و کودکان پسر طلاق از لحاظ نوع والدی که بزرگتر ترسیم‌ می‌گردد با نتایج تحقیق اسپیگلمن و همکارانش(2991)همخوانی دارد لوین و ایزاکس‌ (4891)در تحقیق خود به نتایجی دست یافتند که فرضیه‌ی ششم را مورد تأیید قرار می‌دهد پژوهشی که توسط مکی(2731)انجام گرفت نشان داد که دختران طلاق به نسبت بیشتری از گروه دختران غیر طلاق مادر را بزرگتر ترسیم نموده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.