Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان توانمندی دانش آموزان متوسطه استان گیلان در استفاده از مهارت های زندگی

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 75 تا 98)

کلیدواژه ها :

وضعیت اقتصادی ،مهارت‌های زندگی ،توانمندی دانش‌آموزان

کلید واژه های ماشینی : بررسی میزان توانمندی دانش‌آموزان متوسطه ، دانش‌آموزان ، منابع کسب اطلاعات تفاوت معناداری ، میزان توانمندی دانش‌آموزان متوسطه استان ، مهارت‌های زندگی تفاوت معناداری وجود ، زمینه منابع کسب اطلاعات تفاوت ، میزان توانمندی دانش‌آموزان ، میزان توانمندی دانش‌آموزان پسر ، استفاده از مهارت‌های زندگی ، توانمندی دانش‌آموزان متوسطه استان گیلان

معناداری وجود دارد.یعنی پسران بیشتر از دختران از مهارت‌های زندگی استفاده می‌کنند. دانش‌آموزان مهمترین منابع کسب اطلاعات در زمینه مهارت‌های زندگی را به ترتیب‌ والدین 19/7 درصد،کتاب‌های درسی 18/8 درصد،کتاب‌های غیر درسی 7/5 درصد، رسانه‌های گروهی 4/2 درصد ذکر کرده‌اند و همچنین بین پسران و دختران در زمینه منابع‌ کسب اطلاعات تفاوت معناداری وجود ندارد.ولی بین مناطق آموزش و پرورش و پایه‌ تحصیلی در زمینه منابع کسب اطلاعات از مهارت‌های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد.بین میزان توانمندی دانش‌آموزان پسر و دختر متوسطه در استفاده از مهارت‌های‌ زندگی تفاوت معناداری وجود دارد و نیز بین میزان آگاهی،معدل دانش‌آموزان و استفاده‌ از مهارت‌های زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین سن و استفاده از مهارت‌های زندگی رابطه معناداری وجود ندارد و در نهایت این‌که بین دانش‌آموزان‌ طبقات گوناگون اقتصادی،سطوح تحصیلات والدین و رشته تحصیلی در استفاده از مهارت‌های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد ولی بین دانش‌آموزان مناطق مختلف‌ استان گیلان در استفاده از مهارت‌های زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد.از مهارت‌های زندگی تفاوت

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 1:آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه میانگین نمرات دانش‌آموزان‌ در زمینه استفاده از مهارت‌های زندگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال چهارم بیان می‌کند که بین دانش‌آموزان پسر و دختر متوسطه از لحاظ میزان آگاهی‌ از مهارت‌های زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد چون‌ T محاسبه شده(0/93 م‌ (T با درجه آزادی 736 کوچکتر از T جدول(1/69 ب‌ (T می‌باشد. جدول شماره 2:آزمون‌ t جهت مقایسه میانگین نمرات آگاهی برحسب جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی سؤال پنجم نشان داد که بین دانش‌آموزان پسر و دختر متوسطه در استفاده از مهارت‌های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد چون‌ T محاسبه شده(2/89 م‌ (T بزرگتر از T بحرانی جدول(2/85 ب‌ (T می‌باشد یعنی پسران در مقایسه با دختران هنگام مراجعه با مشکل بیشتر از فنون و تکنیکهای مقابله‌ای(مهارت‌های زندگی)استفاده می‌کنند. با توجه به فواید ورزش و یافته‌های پژوهش حاضر در این برهه از زمان نیاز به برنامه‌ریزی‌ مناسب و فراهم کردن امکانات بیش از پیش احساس می‌شود و بر همه ماست که این بیت‌ از شعر را در سرلوحه کارهایمان قرار دهیم: ز نیرو بود مرد را راستی‌ ز سستی کژی زاید و کاستی نتایج نشان داد که بین دانش‌آموزان دختر و پسر از لحاظ میزان آگاهی در زمینه‌ مهارت‌های زندگی تفاوتی وجود ندارد ولی بین میزان توانمندی دانش‌آموزان پسر و دختر در استفاده از مهارت‌های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد به‌طوری که دانش‌ آموزان پسر توانمندتر از دختران در استفاده از تکنیک‌های مقابله‌ای هستند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.