Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی به کارگیری ساختار شبکه ای در صنعت خودرو ایران (مورد گروه خودروسازی سایپا)

نویسنده:

(11 صفحه - از 91 تا 101)

کلید واژه های ماشینی : شرکتهای اقمار اصلی گروه سایپا، سایپا، به‌کارگیری ساختار شبکه‌ای در صنعت، اطلاعات، اثربخشی برنامهء راهبردی شرکت سایپا، خودرو، ساختار شبکه‌ای در صنعت خودرو، ارزیابی به‌کارگیری ساختار، ارزیابی، میزان اثربخشی برنامهء راهبردی شرکت

در این تحقیق با استناد به اینکه در طراحی روشهای ارزیابی ساختار شبکه‌ای از مفهوم ساختار به عنوان ابزار اجرای راهبردها استفاده شده است،تمرکز اصلی بر سنجش میزان اثربخشی برنامهء راهبردی شرکت سایپا و میزان تحقق‌ اهداف این برنامه به وسیلهء ابزار ساختار شبکه‌ای بوده است.به همین منظور با مراجعه به برنامهء راهبردی گروه سایپا 9 ویژگی به منظور سنجش و اندازه‌گیری میزان اثربخشی ساختار شبکه‌ای در بخش مربوط به ساختار و سازمان انتخاب شده سات. این ویژگیها به منظور اندازه‌گیری به دو دستهء کیفی و کمی هرکدام به شاخصهای فرعی نیز تقسیم شدند.برای‌ جمع‌آوری اطلاعات در خصوص ویژگیهای کیفی از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه و جمع‌آوری اطلاعات کمی با مراجعه به منابع اطلاعاتی موجود اقدام شده است که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده میزان اثربخشی‌ ساختار شبکه‌ای در تحقق اهداف و ر اهبردهای گروه سایپا از نظر عددی 31/35% و از نظر ارزشیابی توصیفی در حد متوسط ارزیابی شده است.از عمده دلایل عدم تحقق کامل راهبردهای مربوط به سازمان و ساختار گروه سایپا می‌توان‌ به ضعف در زیرساختارها و هماهنگی بین شرکتهای اقمار اصلی گروه سایپا و شرکت مادر اشاره کرد.

خلاصه ماشینی:

"ارزیابی به کارگیری ساختار شبکه‌ای‌ در صنعت خودرو ایران‌ (مورد گروه خودروسازی سایپا) مسعود جنیدی،رامین حسین محسنی،محمد رضا نظری مدیر عامل شرکت ایتالران،رئیس ادارهء مطالعات سازمان گسترش،مدیر عامل گروه آرمان‌اندیش استاد راهنما:دکتر حمید رحیمیان استادان مشاور:دکتر رضا رمضانی،داود مسگریان حقیقی چکیده: در این تحقیق با استناد به اینکه در طراحی روشهای ارزیابی ساختار شبکه‌ای از مفهوم ساختار به عنوان ابزار اجرای راهبردها استفاده شده است،تمرکز اصلی بر سنجش میزان اثربخشی برنامهء راهبردی شرکت سایپا و میزان تحقق‌ اهداف این برنامه به وسیلهء ابزار ساختار شبکه‌ای بوده است. این بدان معنی است که همانگونه که در بخش روش تحقیق بیان شد اساس و پایهء این ارزیابی بر مبنای اهداف پیش‌بینی شده و راهبردهای مورد نظر گروه خودروسازی سایپا مندرج در برنامهء راهبردی گروه سایپاست و محققان با توجه به دستهء چهارم راهبردها(راهبردهای مربوط به چشم‌انداز سازمانی)نسبت به طراحی ابزار جمع‌آوری اطلاعات اقدام کردند که پس از انجام تجزیه و تحلیلهای‌ مختلف در بخش ارزیابی کمی می‌توان گفت با توجه به نتایج حاصل و امتیاز اختصاص یافته به هرویژگی‌ (اولویت هرویژگی نسبت به سایر ویژگیها)جمع کل رشد ویژگیها برابر 13/53 است. 4-پس از تحقیق و بررسی در بین شرکتهای اقمار اصلی گروه سایپا،مصاحبه با مدیران و کارشناسان زبدهء این‌ شرکتها و همچنین مذاکره با مسئولان و کارشناسان ارشد سازمان گسترش و وزارت صنایع معادن این‌ نتیجه به دست آمد که عدم وجود حقه‌های ارتباطی مؤثر و همچنین جابه‌جایی‌های زیاد مدیریتی و ضعف‌ دانش سازمانی در شرکتهای مورد پژوهش دلایل اصلی انحراف از تحقق برنامه‌های راهبردی از جمله در بخش مربوط به چشم‌انداز سازمانی از طریق به کارگیری ساختار شبکه‌ای است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.