Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (mcdm) در انتخاب راهبرد مناسب جهت اجرای پروژه فناوری اطلاعات

نویسنده:

(15 صفحه - از 102 تا 116)

کلیدواژه ها :

تابع مطلوبیت ،ماتریس تصمیم ،مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه ،مدل غیر جبرانی ،مدل جبرانی

کلید واژه های ماشینی : جهت اجرای پروژه فناوری اطلاعات، جهت اجرای پروژهء فناوری اطلاعات، شاخص، مدلهای تصمیم‌گیری، مقاومت، راه‌برد مناسبی جهت اجرای پروژه، انتخاب راه‌برد مناسب جهت، ماتریس تصمیم، ضرایب وزنی اولیهء شاخصهای تصمیم‌گیری، تصمیم‌گیری چند شاخصه

در این مقاله سعی شده است تا از مدلهای تصمیم‌گیری چند شاخصه،در انتخاب راهبرد مناسب،جهت اجرای‌ پروژهء فناوری اطلاعات،یک شرکت گاز استفاده شود.ابتدا شاخصهای انتخاب راهبرد با توجه به محیط داخلی و خارجی سازمان به دست آمده و سپس انتخاب راهبرد بر مبنای این شاخصها و مقدار کمی به دست آمده از میزان‌ مقاومت سازمانی هرکدام از این راه حلها به کمک این مدلها انجام شده است.

خلاصه ماشینی:

"شکل کلی ماتریس تصمیم در این نوع مدلها به صورت زیر بیان می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) خروجی مدلهای تصمیم‌گیری چند شاخصه یک گزینه‌ A* خواهد بود که ارجحترین ارزش یا مطلوبیت از هر -------------- (1). از آنجا که در حل این مسئله تغییر در یک شاخص می‌تواند باعث تغییر در شاخص تصمیم‌گیری شود،مدلهای‌ جبرانی از زیر گروه مدلهای تصمیم‌گیری چند شاخصه که بر هم کنش بین تغییرات شاخصهای تصمیم را در نظر می‌گیرد استفاده شود. 7-2 مدل‌سازی مسئله با توجه به شاخصهای تصمیم‌گیری به دست آمده از محیط داخلی و خارجی سازمان و همین طور راهبرد پیشنهاد شده جهت اجرای پروژهء فناوری اطلاعات بر اساس جدول(5)ماتریس مقاومت سازمان،مطابق‌ جدول(6)تشکیل داده می‌شود. حال اگر هریک از عناصر ماتریس تصمیم‌ (r ij) و ضرایب وزنی تعدیل شدهء هریک از معیارها را که بر اساس روش آنتروپی مطابق جدول(11)و(31)محاسبه شده است،به عنوان ورودی روش‌ TOPSIS در نظر بگیریم و مدل‌سازی کامپیوتری‌1را دنبال کنیم نتایج در دو حالت با در نظر گرفتن شاخص مقاومت و بدون‌ در نظر گرفتن شاخص مقاومت مطابق جداول(21)و(41)حاصل می‌شود. همین طور باید به این نکته نیز توجه شود،که میزان کمی مقاومت اندازه‌گیری شده برای اجرای‌ راهبرد فوق در رتبهء دوم نسبت به سایر گزینه‌هاست و اعمال آن با مقاومت بسیار زیادی همراه خواهد بود. در این حالت مشاهده می‌شود که راهبردهای بسته نرم‌افزاری آمادهء تشکیل شده توسط کادر داخل و همین طور بسته نرم‌افزاری آماده که توسط شرکت نویسنده تکمیل می‌شود دارای مقاومت نسبی کم است و از طرفی‌ دارای امتیاز بیشتری نسبت به سایر راه حلها و گزینه‌هاست و می‌توانند راهبرد مناسبی جهت اجرای پروژه‌ فناوری اطلاعات در سازمان تلقی شوند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.