Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

رازگشایی از رمزهای قرآنی

مصاحبه شونده:

(3 صفحه - از 25 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، ادبی ، قرآن کریم ، فرهنگنامه قرآنی ، ترجمه ، تفسیر ، تصحیح ، ترجمه تفسیر روض الجنان ، آستان قدس ، استاد

خلاصه ماشینی:

"آیا تصحیح تفسیر روض الجنان (ابوالفتوح رازی) نیز در راستای همان طرح فرهنگنامه قرار داشت، یا پروژه جداگانه‌ای بود؟ تصحیح تفسیر گرانسنگ «روض الجنان و روح الجنان» در مدتی متجاوز از 17 سال تجربه ذی قیمتی براساس تجربه ذی قیمتی بود که 38 نسخه کامل و ناقص خطی از این کتاب عزیز بود که در کتابخانه‌های داخل و خارج موجود است، و گروهی از پژوهشگران را با کار تصحیح متون قرآنی و بسیاری ظرائف و دقایق زبانی و تفسیری آشنا کرد. از نظر شما بایسته‌های پژوهشی در مطالعات قرآنی با توجه به شرایط دنیای امروز، چه موضوعاتی هستند و چه راهکاری برای این مسئله پیشنهاد می‌کنید؟ در مورد ترجمه‌های کهن قرآن، همان طور که گفتم، یک کار سترگ بسامدی و تطبیقی نیاز است؛ در دیگر زمینه‌های قرآن‌پژوهی، حق اظهار نظر را به خود نمی‌دهم."

صفحه: از 25 تا 27