Skip to main content
فهرست مقالات

هرمنوتیک متن، تأویل و روش شناسی فهم قرآن

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : هرمنوتیک، تأویل، قرآن، تأویل و روش‌شناسی فهم قرآن، فهم، متن، متشابهات، عقل، هرمنوتیک متن، صدرا

خلاصه ماشینی:

"می‌توان این تفاوت را بدین گونه نیز توجیه نمود که: نگاه گادامر به معانی‌ای است که مفسران از متن فراچنگ می‌آورند ـ و تاریخ تفسیر گواه روشنی است بر این تنوع تفسیری ـ و نگاه کسانی مانند علامه و صدرا به معنای متن است؛ آن‌گونه که نزد خداوند و در مراتب فوق زمانی ـ تاریخی هستی، یعنی ام الکتاب و لوح محفوظ ثبت شده است و در نهایت تنها افرادی خاص (راسخان در علم) امکان دست‌یابی به آن را دارند. 2. دیدگاه عقل‌گرایانه به بیان صدرا این دیدگاه بر پایه روش صاحب‌نظران و دارندگان افکار عمیق شکل می‌یابد و عبارت است از تأویل الفاظ و واژه‌ها و ترکیب‌های قرآنی در آیات متشابه و تغییر مفاهیم و معانی نخست و ظاهری آنها به معانی و مفاهیمی که با یافته‌های عقلی و قوانین و قواعد نظری و نیز مبانی فکری ایشان سازگاری داشته باشد. 17 صدرالمتألهین در کنار مثال‌های متعددی که بر پایه دیدگاه خویش مطرح می‌کند، آن را چنین توضیح می‌دهد: حقی که می‌توان بر آن تکیه زد باقی گذاردن ظواهر و معانی ظاهر آیات بر هیئت و معنای اصلی آنها است؛ مگر اینکه ضرورتی دینی و اصلی یقینی برخلاف آن باشد، که در این صورت شایسته آن است که انسان متوقف بماند و علم آن را به خداوند و پیامبر و امامان معصوم واگذارد؛ آنان که راسخان در علم معرفی شده‌اند."

صفحه: از 74 تا 93