Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه و نقد دائرة المعارف های قرآنی معاصر

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، دائرة‌المعارف ، دائرة‌المعارف قرآن کریم ، دائرة‌المعارف قرآن لایدن ، دائرة‌المعارف قرآن ، اطلاعات ، مدخل‌های ، دائرة‌المعارف قرآن کریم مرکز فرهنگ ، دانشنامه قرآن‌شناسی ، دائرة‌المعارف قرآن لایدن و دانشنامه

خلاصه ماشینی:

"تاریخچه دانشنامه نگاری نشان می‌دهد که در فرهنگ بشری، این حرکتی رو به رشد و کمال بوده است، و هر روز تخصصی‌تر می‌شود؛ هم از جهت شیوه دائرة‌المعارف‌نویسی و نکات ریزی که باید در آن رعایت شود، و هم از جهت موضوع دائرة‌المعارف؛ به طوری که می‌توان گفت عصر دائرة‌المعارف‌های بزرگ که تمام علوم و فنون بشری را شامل شود رو به پایان است وعصر دائرة‌المعارف‌های تخصصی در هر رشته و موضوع شروع شده و هر روز بالنده‌تر می‌شود. با اینکه شیوه عمومی این دائرة‌المعارف با پژوهش‌های قبلی مستشرقان فاصله زیادی دارد و رویکردی منصفانه و محققانه بر بسیاری از مقالات آن حاکم است، ولی برخی از نویسندگان مقلدانه و بدون تحقیق، همان مطالب قبلی مستشرقان را تکرار کرده‌اند که به یک نمونه اشاره می‌کنیم: در مدخل «هارون»، آندرورپین، چنین می‌نویسد: قرآن به غلط و خطا مادر عیسی (ع) را خواهر هارون می‌داند: یا اخت هارون. ثانیا روایات مربوط به تحریف توسط علمای بزرگ شیعه و اهل سنت، بارها مورد نقد قرار گرفته و مردود اعلام شده است؛ چرا که بسیاری از این روایات، مخالف قرآن است و هر چه مخالف قرآن باشد، اعتبار ندارد، و سند این روایات نیز مخدوش است و برخی از آنها نیز به مطالب تفسیری و اختلاف قرائات اشاره دارد. 7. جدا سازی مباحث درون قرآنی از برون قرآنی و نیز جدا سازی مباحث تفسیری از مباحث دائرة‌المعارفی در دانشنامه قرآن‌شناسی و دائرة‌المعارف قرآن لایدن قابل توجه است، اما در دائرة‌المعارف قرآن کریم این گونه نبوده است و همین مطلب موجب طولانی شدن کمیت و زمان آن شده است."

صفحه: از 190 تا 217