Skip to main content
فهرست مقالات

نقد تاریخ گذاری قرآن به روایت مویر

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، تاریخ‌گذاری قرآن به روایت مویر ، نزول ، روایات ، مویر ، تاریخ ، وحی ، حج ، طبقه ، هجرت

خلاصه ماشینی:

"در ذهن هر پژوهشگر کنجکاوی این پرسش مطرح می‌شود که مراد از اینکه هیچ یک از سوره‌های طبقه نخست، ساخت و بافت پیام الهی را ندارند، چیست؟ او با چه ذهنیتی هیجده سوره را متعلق به قبل از بعثت دانسته است؟ روش تحقیق عالمانه و منصفانه اقتضا دارد که ابتدا شرایط یا ویژگی‌های پیام وحیانی و قرآنی را بیان کند. 7گرچه در مورد مدنی بودن یا مکی بودن این سوره اختلاف شده است، ولی مسلم است که طبق نظر همه مفسران و دانشمندان فریقین، «عادیات» یکی از سوره‌های کاملی است که پس از بعثت بر پیامبر نازل شده و کسی در وحیانی و قرآنی بودن آن تردیدی ندارد. 11 بیشتر روایات ترتیب نزول، سوره «ناس» را در ردیف سوره‌های آغازین مکه بر شمرده‌اند و سبک و اسلوب این سوره نیز قول به مکی بودنش را مرجح می‌سازد و اینکه در اوایل دوران وحی مکی نازل شده است. مویر، در اینجا نوزده سوره را به صورت کلی و بدون ارائه دلیل و قرائن و شواهد نام برده و ادعا کرده است که همه آنها به دوره رسالت علنی پیامبر(ص) تا هجرت به حبشه مربوط می‌شوند و تنها مبنایی که به عنوان وجه مشترک در تاریخ نزولشان ذکر نموده، این است که به لحاظ محتوا یا به تشریح قیامت و بهشت و دوزخ می‌پردازند و یا اشاراتی به مخالفت فزاینده قریش دارند؛ حال آنکه در برخی از این سور نوزدگانه هیچ یک از این ویژگی‌های یافت نمی‌شود."

صفحه: از 235 تا 249