Skip to main content
فهرست مقالات

فهرست نگاری ترجمه های قرآن کریم

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ترجمه‌های قرآن کریم ، مرکز ترجمه قرآن مجید ، فارسی ، ترجمه قرآن مجید به زبان‌های ، ترجمه‌های قرآن کریم به زبان ، فهرست ، اطلاعات ، فهرست نسخ خطی قرآن‌های مترجم ، فهرست نسخ خطی قرآن مجید ، کتاب

خلاصه ماشینی:

"در دائرة‌المعارف فارسی مصاحب در مدخل «قرآن» در عنوان‌های فرعی این مدخل عنوانی به نام «ترجمه‌ها» ایجاد نموده و در ذیل آن از ترجمه‌های فارسی، لاتینی، فرانسوی، ایتالیایی، انگلیسی، آلمانی، روسی، هلندی، اسپانیایی، سوئدی، دانمارکی و ترجمه عبری قرآن کریم بحث شده است. [معرفی هفت ترجمه انگلیسی قرآن ] ایتالیایی ـ ترجمه‌های قرآن مجید به زبان ایتالیایی: سید هادی خسرو شاهی، تاریخ و فرهنگ معاصر، سال اول، ش2، زمستان 1370، ص 251ـ257. در دائرة المعارف تشیع مدخلی با عنوان «ترجمه قرآن» ـ که نگارش آن را مرحوم آقای محمد حسین روحانی برعهده داشته ـ و در جلد هفتم دانشنامه جهان اسلام در ذیل مدخل «ترجمه قرآن»12، درباره تطور ترجمه‌فارسی قرآن و مباحث نظری آن و ترجمه‌های معروف پارسی، سخن رفته است. در جلد چهارم این کتاب ترجمه‌های قرآن کریم به زبان‌های مختلف معرفی شده است. این طرح در سال 1376ق در مرکز ترجمه قرآن مجید به زبان‌های خارجی، با هدف شناسایی نسخه‌های خطی موجود از ترجمه‌های فارسی قرآن کریم در کتابخانه‌های جهان آغاز گردید. در این کتاب 326 نسخه خطی ترجمه قرآن کریم به فارسی و ترکی معرفی شده است. ـ قرآن کریم بیش از هر زبانی به فارسی ترجمه شده است: مروری بر ترجمه‌های قرآن کریم، حسن پویا، ابرار، ش 2236، شنبه 6 مرداد 1375، ص 8. ـ بررسی ترجمه‌های جدید قرآن: بهاء الدین خرمشاهی، همشهری (ویژه نامه قرآن کریم)، پنج شنبه 12 اسفند 1372، نیز با نام گفت‌وگو درباره ترجمه‌های قرآن مجید، قرآن پژوهی (هفتاد بحث و تحقیق قرآنی)، تهران مرکز نشر مشرق، 1372، ص 704ـ712."

صفحه: از 261 تا 276