Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی مراکز و گروه های قرآن پژوهی

خلاصه ماشینی:

"4. مقاله پژوهشگران این گروه مقالات بسیاری را زیر نظر استادان مشاور ـ پس از تصویب در شورای گروه پژوهش ـ به سامان رسانیده‌اند که برخی از آنها به زیور نشر نیز آراسته شده است؛ از جمله: پژوهشی پیرامون آیه نفر، تأویل قرآن و استواران در علم، جری و تطبیق در المیزان و نقد نظریه نسخ از دیدگاه آیت الله خویی، مجموعا اثر علی نصیری؛ حبط و تکفیر در قرآن، فلسفه وجود متشابهات در قرآن، معناشناسی تفسیر و تأویل، معرفی کتاب «خمس‌مأة آیة»، راسخان در علم، معرفی «احکام القرآن شافعی»، معرفی «احکام القرآن استرآبادی»، کتاب‌شناسی محکم و متشابه، مجموعا اثر علی اصغر ناصحیان؛ سجع و فواصل آیات، بدیع در قرآن، تکرارهای لفظی در تنزیل، آرایه‌های ترتیبی در قرآن مجید، معرفی احکام القرآن «جصاص»، مجموعا اثر حسن خرقانی؛ حقیقت قرآن از دیدگاه روایات، محمود خونمری؛ پیش‌درآمدی بر سبک‌شناسی قرآن، محمد دیانتی؛ آشنایی با آلاء الرحمن فی تفسیر القران، معرفی «فقه القرآن راوندی»، آشنایی با امالی سیدمرتضی (ره)، آشنایی با تفسیر شبر، مجموعا اثر میرزا علیزاده؛ معرفی «احکام القرآن ابن عربی»، معرفی «احکام القرآن کیا هراسی»، معرفی اجمالی «مشرق الشمسین»، معرفی «احکام القرآن ملا جیون»، مجموعا اثر علی راد؛ معرفی «قلائد الدرر»، معرفی «زبدة البیان»، معرفی «احکام القرآن آقای گرجی»، معرفی «احکام القرآن صابونی»، مجموعا اثر محسن نورایی؛ معرفی «کنز العرفان»، موسوی کانی؛ سعادت و شقاوت از دیدگاه قرآن، بررسی مسئله جواز قراءات در نماز، مجموعا اثر سیدعلی سجادی‌زاده؛ مبانی تعلیم و تربیت در متون دینی، سیدمحمود مرویان؛ تسبیح موجودات، افراسیاب محمدی؛ به سوی امنیت آرمانی، راه دستیابی به کمال نسبی، شخصیت متعادل، خورشید در قرآن، سرنوشت خورشید در قرآن، مجموعا اثر رضا وطن‌دوست؛ جایگاه زن در نظام تکوین، آزادی اندیشه در قرآن، مجموعا اثر علیرضا روغنی موفق؛ قلمرو شورا و انتخاب در حکومت اسلامی، علی اکبر رستمی؛ خاتمیت از دیدگاه قرآن، رضا حق‌پناه؛ نگرشی بر مسئله رزق، سادات شکوهی؛ برکت در قرآن، محمد دارینی؛ تألیفات تحلیلی درباره حجیت حدیث در شبه قاره هند، سید زوار حسین نقوی؛ بررسی حدیث «طلب العلم فریضة..."

صفحه: از 315 تا 376