Skip to main content
فهرست مقالات

حوزه قلم و قلم حوزه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : حوزه قلم و قلم حوزه، نوشتن، تبلیغ، ظرفیت، معارف دینی، خلاقیت، معلومات به‌سوی کشف مجهولات، نوآوری، ژورنالیسم، تبلیغ معارف دینی در ظرف

خلاصه ماشینی:

"هرچند ممکن است به‌نظر چنین آید که «تولید» معارف دینی عموما و عمدتا به روان‌شناسی خلاقیت و نوآوری، فلسفه و متدلوژی علم و نظریه‌پردازی، کمیت و کیفیت انباشته علمی و منابع دانایی و به جامعه سازنده ذهن و زبان محقق باز می‌گردد، اما واقعیت آن است که انسان معمولا آن‌گاه که «می‌نویسد» به آفرینندگی علمی مشغول است و متدلوژی علم، فقط آن‌گونه که گفته و نوشته می‌شود، وجود دارد و بس. کتاب‌های درسی سطوح عالی حوزه در قلمرو فقه، نمونه‌های برجسته‌ای از خلاقیت نوشتاری محققانی نابغه است که پیچ و خم‌های آن با تفننی محققانه، خبر از گشت و گذار ذهن‌های خلا قی در پستوهای تودرتو و غنی فقه شیعه می‌دهد که با چیدن معلومات به قصد کشف مجهولات شکل گرفته است؛ اما هیچ کس تردید ندارد که این متون اساسا برای تعلیم و آموزش طراحی و تنظیم نشده‌اند."

صفحه:
از 3 تا 5