Skip to main content
فهرست مقالات

سنجه های ارزیابی در فرمهای داوری کتاب سال حوزه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : فرمهای داوری کتاب سال حوزه ، سنجه‌های ارزیابی در فرمهای داوری ، ارزیابی ، کتاب ، کتاب سال حوزه ، دبیرخانه کتاب سال حوزه ، موءلفه‌های ارزیابی آثار ادبی ، ادبی ، تألیف ، فرم‌ها و موءلفه‌های ارزیابی آثار

خلاصه ماشینی:

"آیا جایزه و تشویق مالی، کمک مهمی به تألیف برتر و موءلف فاضل‌تر می‌کند؟ آیا مراکزی همچون کتاب سال حوزه، فراتر از تشویق مالی، کمک موءثر دیگری به موءلفان برگزیده می‌کند؟ هر گونه که ببینیم یا بیندیشیم، این واقعیت را انکار نمی‌توان کرد که جوایز مادی و معنوی، به اضافه معرفی اثر به مجامع عمومی‌تر، کمک شایانی به جهت‌گیری تألیفات دارد؛ هم به لحاظ کمی و هم از منظر کیفی. اکنون سوءال این است که آیا کمبود و مشکل اساسی حوزه، کم‌کاری علما و فضلا در بسامد آثار است؟ یا در کیفیت آنها؟ پرسش اساسی‌تر آن است که مکانیزم امتیازدهی و گزینش چیست؟ چه معیارهایی، اثری را بر می‌کشد و پیش چشمان مشتاقان کتاب می‌آورد؟ آیا علایق و سلایق برگزار کنندگان در فرایند انتخاب کتاب برگزیده، موجب جهت‌دهی به تألیفات نیست؟ به‌حتم چنین قصد و اراده‌ای وجود دارد. از آنجا که داوران علمی و تخصصی آثار، گاه قادر به ارزیابی قلمی و ادبی کتاب‌های مربوط نیستند، مقرر گردید که بخش داوری قلمی و ادبی آثار در همه موضوعات به داوران ویژه‌ای که در قلمرو قلم و ساختارشناسی تخصص دارند، سپرده شود."

صفحه: از 377 تا 381