Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر کتاب «تعلیم اللغة العربیة»

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : چاپ قدیم صحیح ، تمرین الدرس ، صحیح ، تمرین الدرس الخامس ، مجرور ، تمرین الدرس الثالث ، تمرین الدرس الخامس والعشرون ، تمرین الدرس الخامس والعشرین ، تمرین الدرس الحادی والعشرون ، تمرین الدرس الرابع والعشرون

خلاصه ماشینی:

"صفحه 15 س5: تمرین الدرس (مرفوع) , صحیح: تمرین الدرس (مجرور) زیرا مضاف الیه است. (در چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه 44 س2: المثنی , این کلمه به عنوان موضوع درس نهم ذکر شده است; در حالی که مطالب این درس با مثنی ارتباط ندارد و باید در اول درس دهم ذکر شود; زیرا مطالب درس دهم در رابطه با مثنی است. (چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه 48 س3: یدخلان غرفة الدرس , این چنین عبارتی استعمال نمی شود و باید در چنین مواردی از کلمه الصف استفاده شود و در مواردی اندک از کلمه (المدرس) استفاده می شود. (چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه 99 س1: تمرین الدرس العشرون (الدرس والعشرون هر دو مرفوع) , صحیح: تمرین الدرس العشرین (الدرس والعشرین هر دو مجرورند). زیرا الدرس مضاف الیه است, پس باید مجرور گردد, و الرابع صفت برای الدرس است, پس باید مجرور گردد, والعشرین عطف بر الرابع شده, پس باید مجرور گردد; در حالی که مصحح هرسه کلمه را مرفوع آورده. (چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه152 س1: تمرین الدرس التاسع والعشرون , صحیح: تمرین الدرس التاسع والعشرین. (چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه166 س9: تمرین الدرس الحادی والثلاثون , صحیح: تمرین الدرس الحادی والثلاثین. (چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه172 س3: تمرین الدرس الثانی والثلاثون , صحیح: تمرین الدرس الثانی والثلاثین. (چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه176 س3: لبست رداء (مرفوع) , صحیح: لبست رداء (منصوب, مفعول به) صفحه177 س8: تمرین الدرس الثالث والثلاثون , صحیح: تمرین الدرس الثالث والثلاثین."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.