Skip to main content
فهرست مقالات

اقدام ها و فعالیت های یونسکو در زمینه «جامعه اطلاعاتی»

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 72 تا 81)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، یونسکو ، ارتباطات ، اخلاق اطلاعات ، تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات ، کنگره بین‌المللی اخلاق اطلاعات ، کاربرد تکنولوژی‌های نوین اطلاعات ، فضای سیبرنتیک ، جامعهء اطلاعاتی ، اطلاعات جهانی

پیشرفت تکنولوژی،شکل و ماهیت ارتباطات و اطلاع‌رسانی را به‌ شدت دستخوش تحول و دگرگونی کرده‌ است.جهانی شدن گفتمان غالب جهانی‌ را تشکیل داده است.گسترش دامنهء اطلاعات جهانی و تعاملی شدن آن، ضرورت رهنمودهایی همه جانبه را برای‌ شبکه‌های اطلاعات جهانی آشکار کرده‌ است. یونسکو به عنوان سازمانی بین المللی‌ نقش حساسی برای پیشبرد ابعاد مختلف‌ اخلاقی،حقوقی و اجتمعای،کاربرد تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات‌ بر عهده دارد.به همین منظور از سال‌ 1997 با برپایی نخستین«کنگره بین المللی‌ اخلاق اطلاعات»،به مسائل حقوقی، اخلاقی و شیوهء دستیابی به اطلاعات‌ الکترونیک توجه کرد.دو نشست دیگر نیز در سال‌های 1998 و 2000 برپا شد که در هر کنگره به مواردی چون دستیابی‌ جهانی به اطلاعات،بررسی چالش‌های‌ اخلاقی،حقوقی و اجتماعی،فضای‌ سیبرنتیک و تعددگرایی زبانی،مفهوم‌ استفادهء منصفانه در جامعهء اطلاعاتی و حمایت از منزلت انسانی در عصر دیجیتالی پرداخته شده است. در این مقاله سعی شده تا فعالیت‌ها و اقدام‌های یونسکو دربارهء جامعهء اطلاعاتی بررسی و ارزیابی شود.

خلاصه ماشینی:

"»11 در این گزارش،ضمن بررسی ابعاد بین المللی«جامعهء اطلاعات جهانی» جدید و توسعهء«زیرساخت اطلاعات‌ جهانی»اهمیت خاص مسائل اخلاقی و حقوقی مربوط به فضای سیبرنتیک در دنیای کنونی و صلاحیت ویژهء یونسکو برای جست و جوی راه حل‌های آنها از طریق مطالعات و تحقیقات حقوقی‌ تطبیقی و تسهیل همکاری بین المللی در جهت مقررات‌گذاری ضروری در زمینهء کاربرد ارتباطات نوین الکترونی،مورد تأکید قرار گرفت. پرسش‌های دستهء دوم به اعمال‌ استفاده‌های منصفانه در برابر حقوق‌ مؤلفان و مصنفان در کشورهای در حال‌ توسعه(به کمک عهدنامه‌های بین المللی) معطوف بود و پرسش‌هایی بدین شرح‌ عنوان شد:برای کمک به کشورهای‌ در حال توسعه،در جهت تقویت نظام‌ اجرایی هماهنگ شدهء حقوق مالکیت‌ معنوی،چه انگیزش‌ها و ترغیب‌هایی باید ایجاد کرد؟میراث فرهنگی،معنوی و علمی کشورهای در حال توسعه و از جمله،اطلاعات منابع سنتی و بومی آنها را چگونه می‌توان به طور صحیح مورد حمایت قرار داده و از آن استفاده کرد؟آیا برداشت درصدی نمادین از درآمدهای‌ دریافتی بابت استفاده از نسخه‌های مورد استفادهء شخصی برای مساعدت به‌ دسترسی کشورهای کمتر پیشرفته به آثار ذخایر اطلاعاتی بین المللی حمایت شده‌ از طریق مقررات حقوق مالکیت معنوی، قابل طرح و سودمند است؟22 در خصوص«مفهوم استفادهء منصفانه‌ در جامعهء اطلاعاتی»مقالاتی تحت عنوان‌ استفادهء منصفانه و دسترسی به اطلاعات‌ در عصر دیجیتالی،حقوق مؤلف و محدودیت‌های آن در محیط دیجیتالی، مفهوم استفادهء منصفانه در حقوق مؤلف را در بازار جهان‌گرای امروز در زمینه‌های‌ گزارش‌های خبری جاری،فیلم‌ها،آثار موسیقی،کتاب‌ها و سایر آثار آفرینندگی‌ اصیل،چگونه باید تفسیر کرد؟چه کسی و چگونه باید این تفسیر را انجام دهد؟ مراقبت و حمایت از استفادهء منصفانه در عصر دیجیتالی و حق مؤلف و آزادی‌ دسترسی به اطلاعات در فضای سیبرنتیک‌ ارائه شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.