Skip to main content
فهرست مقالات

منحنی تحول زبان و فهم در فلسفه معاصر

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 17 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : زبان ، فهم ، هایدگر ، گادامر ، هرمنوتیک ، ویتگنشتاین ، هستی ، لوگوس ، پیوند ، زبان و فهم

خلاصه ماشینی:

"پژوهش درتفاوتهای زبان تکوینی یا زبان به عنوان تصویرگر واقعیات «stcaf» با زبان کارکردیبمنزله-سازنده فهم و فکر و سپس پیوند زبان و هستی در فلسفه هایدگر و گادامر کهمهمترین چرخش و تغییر در زبانشناسی فلسفی محسوب می‌شود،اساسی‌ترین قصدنوشتار حاضر است. گادامر که به سال 1960 مهمترین اثر خود با عنوان«حقیقت و روش»را نشر داد و دوازده سال بعد درپاسخ به هابرماس مقاله«معناشناسی و هرمنوتیک»را نوشت،مهمترین عرصه هرمنوتیک و بنیادینعنصر فهم را تتبع فلسفی در ماهیت زبان برمی‌شمارد و تصریح می‌دارد که ما با میانجی تأویل و فهمزبان به اندیشه دست می‌یابیم. وی در دورهاول بر این باور است که نظریه غالب در باب زبان،پیوند زبان با صرف نامگذاری اشیاء و شناخت اشیاء ازطریق اشاره است،اما در رهیافت دوم زبانی،زبان را صرف ابزار و نام نهادن تلقی نکرده و از حدودتوصیف و تصویر جهان به میانجی زبان،زبان بمثابه بنیاد فاهمه و ارتباط متقابل تغییر فکر داده و ازاینرو به تبع فرگه،به بررسی و تحلیل زبان و معنا یا فهم می‌پردازد(66 . هایدگر در ابتدای بررسی زبانی هشدار می‌دهد کهقصد وی از این رهیافت آن نیست تا تحقیقی فرازبانی صورت داده و به مطالعه نظری در اهمیت،جایگاهو نقش نظری زبان در تفکر و فهم بپردازد و متعرض تاریخ زبان و آگاهی‌هایی در باب زبان گردد بلکههدف بنیادین از مطالعه زبان،تتبع در مناسبت زبان با هستی است(پورحسن،1384،ص 243). دعوی نگارنده این نوشته آن است که با بررسی کاستی‌های زبان تکوینی،پیشینه‌گذار به زبان کارکردی و منحنی تحول آن را بررسی و نوع پیوند زبان تألیفی که بهزعم هایدگر و گادامر جهان و فکر ما را می‌سازد،پژوهش و تبیین نماید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.