پاسخ به نقد مقاله «تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران» - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

پاسخ به نقد مقاله «تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران»

ناقد:

علمی-پژوهشی/ISC (11 صفحه - از 105 تا 115)

خلاصه ماشینی:

"در باب بحث مربوط به قاعدهء شرط لازم و کافی باید گفت این بحث پس از فرموله کردن‌ دستگاه نظری با هدف تعیین جایگاه هر یک از عناصر مفهومی آمده است نه در مقام‌ فرضیه سازی. با این حال،اگر ادعا شود که یافته‌های آماری تحیق عبد اللهی-ساعی،فرضیهء شرط لازم‌ مدرنیزاسیون برای دموکراتیزاسیون و همچنین فرضیهء شرط کافی جامعهء مدنی توسعه یافته برای‌ دموکراتیزاسیون را به جای تأیید ابطال نموده‌اند،سخن دلالت آمیزی بیان شده است». زمانی که گفته می‌شود قاعده شرط لازم و کافی در علم اجتماعی به ویژه تحقیقات آماری نامناسب است،معنای این سخن آن است‌ که قاعدهء مورد نظر در شرایط خاصی در تحقیقات کیفی قابل استفاده است. 3. خطای ناظر بر درک ناقد از تحلیل عاملی منتقد محترم می‌گوید:«در مطالعهء عبد اللهی-ساعی برای تعیین اعتبار معرف‌های تجربی سه‌ سازهء نظری(دموکراتیزاسیون،مدرنیزاسیون و جامعهء مدنی)از تکنیک تحلیل عاملی استفاده‌ شده است... در فصل دوم این کتاب بنیان‌های منطقی تحلیل عاملی بحث شده است و در همان‌ فصل تحلیل عاملی با دو متغیر آموزش داده شده است!حال باید گفت اگر دو متغیر وجود داشته‌ باشد از حیث منطق ریاضی معادلهء زیر صادق است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) از منتقد محترم باید پرسید چگونه می‌توان صدق این معادلات را مورد تردید قرار داد. حال اگر یک مفهومی مثل رضایت اجتماعی یا خود پنداره 05 گویه داشته باشد و تعداد واحدهای تجربی بر اساس یکی از فرمول‌های برآورد نمونه 003 مورد تعیین گردد،در این صورت برای سنجش اعتبار مقیاس رضایت اجتماعی یا خود پنداره باید به 003 نفر رجوع کرد یا بر مبنای نسبت 03 به 1 به 0051 نفر؟کدام یک صادق‌ است؟."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.