Skip to main content
فهرست مقالات

نقش اینترنت و ماهواره در تغییرات فرهنگی و سیاسی کشورهای در حال توسعه: مروری بر یافته های پژوهش

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 195 تا 214)

چکیده:

نقش اینترنت و ماهواره در تغییرات فرهنگی و سیاسی کشورهای در حال توسعه: مروری بر یافته های پژوهش عیوضی محمدرحیم* * دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رسانه هایی چون اینترنت و ماهواره، مراودات و تعاملات فرهنگی و سیاسی واحدهای سیاسی را دستخوش دگرگونی های اساسی کرده اند به نحوی که مفهوم مرز را به مثابهی یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت - ملت تحت الشعاع قرار داده اند. بنابر یافته های این پژوهش در میان عوامل مختلف موثر در فرآیندهای مذکور، میزان آگاهی بر اساس شاخص هایی چون تحصیلات، درآمد، اشتغال و... در گزینش، ارزیابی و اثرپذیری از برنامه ها و محتویات رسانه های یادشده، محدوده اثرگذاری و قدرت نفوذ آنها را روشن می سازد، که این موضوع می تواند راهگشای برخورد واقع بینانه با پیامدهای گسترش این رسانه ها در کشور و برنامه ریزی جهت مقابله با چالشهایی چون تهاجم فرهنگی گردد. نتیجه آنکه تغییرات سیاسی - فرهنگی در کشورهای در حال توسعه نمی توانند بصورت تک عاملی تبیین شوند، زیرا میان آنها با رسانه هایی چون اینترنت و ماهواره رابطه ای علی برقرار نیست و اینگونه عوامل می بایستی در کنار سایر عوامل بصورت یک مجموعه اثرگذار مورد توجه قرار گیرند. بنابراین عاملیت این رسانه ها با توجه به شرایط محیطی و به عنوان متغیرهایی واسطه ای قابل ملاحظه می باشند.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهشی که در سال 4731 از سوی معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این پژوهش بر روی یک نمونه 0453 نفری در 51 شهر ایران‌ که با استفاده از روش تصادفی‌5نمونه‌گیری و انتخاب شدهاند،انجام گرفته است،از سؤال«معمولا بیشتر از چه طریقی از حوادث و اخبار مملکتی مطلع می‌شوید؟»با توجه به«جنس»،«گروه سنی»، «وضع سواد»،«وضع تأهل»و«درآمد»پاسخگویان نتایج ذیل به دست آمده است: معمولا بیشتر از چه طریقی از حوادث و اخبار مملکتی مطلع می‌شوید؟ هرچند که در این پژوهش مستقیما به اینترنت و ماهواره به عنوان رسانه‌هایی برای برای کسب آگاهی از حوادث و اخبار مملکتی اشاره نشده اما با در نظر گرفتن ملاحظات و تفاوتها و تشابهاتی که میان اینترنت و ماهواره با رادیو و تلویزیون که در واقع در گروه رسانه‌های دیداری و شنیداری،جای می‌گیرند می‌توان به‌ (1) Attitude measurment (2) Cross-Section (3) Longitudinal (4) Panel (5) Random-Sample جدول شماره 1:نحوه مطلع شدن افراد از حوادث و اخبار (به تصویر صفحه مراجعه شود) (همان،ص 241) نتایج این تحقیق استناد نمود و چنین استدلال کرد که: اولا رابطه آماری میان متغیر جنسیت و رسانه‌های خبری معنی‌دار است‌ (X2-47/6ṣp-0/000) اما تلویزیون در خبررسانی برای زنان موفق‌تر است(47/2%نزد زنان و 76/2%نزد مردان)و در مقابل، در میان مردان روزنامه پرطرفدارتر می‌باشد(51/5%در مقابل 9/2%). نتایج به دست آمده گویای این موضوع است که مخاطبان تنها دریافت‌کنندگان صرف نبوده و در دنیای‌ امروز به‌طور کلی و در جامعه ایران به‌طور اخص که سطح آگاهیها و سواد افراد جامعه افزایش یافته‌ است،تأثیرات رسانه‌های دیداری چون تلویزیون،ماهواره و اینترنت تنها به عنوان زمینه‌ها و عواملی‌1که‌ در کنار سایر عوامل بر تغییرات سیاسی و فرهنگی تأثیر می‌گذارند،می‌بایستی مورد توجه قرار گیرند."

کلید واژه های ماشینی:

اینترنت ، سیاسی ، رسانه‌ها ، نقش اینترنت و ماهواره ، تغییرات فرهنگی و سیاسی ، اینترنت و ماهواره ، ماهواره در تغییرات فرهنگی ، کشورهای در حال توسعه ، پژوهش ، تغییرات سیاسی و فرهنگی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.