Skip to main content
فهرست مقالات

قومیت، نابرابری آموزشی و باروری

نویسنده:

ISC (27 صفحه - از 141 تا 167)

کلیدواژه ها :

قومیت ،تعیین‌کننده‌های بلافصل ،نگرش‌ها و ایده‌آل های باروری ،گذار جمعیت‌شناختی ،واگرایی جمعیت‌شناختی ،نابرابری آموزشی ،تحلیل طبقات چندگانه ،تحلیل کوهروت

کلید واژه های ماشینی : قومی ، قومیت ، زنان ، باروری گروه‌های قومی ، تحلیل رفتار باروری گروه‌های قومی ، نگرش‌ها ، سطح باروری گروه‌های قویممورد بررسی ، رفتار و سطح باروری گروه‌های ، درصد واریانس باروری گروه‌های قومی ، سطح باروری گروه‌های قومی بازتاب

در این بررسی استدلال شده است که تفاوت در نگرش‌ها،رفتار و سطح باروری گروه‌های‌ قومی بازتاب جایگاه متفاوت آنها در نظام آموزشی است که ریشه در توسعهء نامتوازن دارد. یافته‌ها ناشن از نابرابری عمیق آموزشی،عدم تعادل جنسیتی در وضع سواد و تحصیلات با شدت بیشتر در میان کردها و تفاوت‌های معنی‌دار در نگرش‌ها،رفتار و سطح باروری‌ گروه‌های قویممورد بررسی دارد.پس از کنترل متغیرهای تحلیل،تفاوت‌های قومی باروری‌ از حدود 2 فرزند در قبل از کنترل به 0/57 فرزند در بعد از کنترل تقلیل پیدا کرد.متغیرهای‌ وارد شده در تحلیل در مجموع 39/3 درصد واریانس باروری گروه‌های قومی را تبیین می‌کنند. با توجه به سطوح بالای نابرابر آموزشی،نگرش‌ها و ایده‌آل های باروری نیز متفاوت و در میان کردها و ترک‌ها،به ترتیب درحمایت از باروری بالا و پایین می‌باشد.این دو شیوه‌ نگرش،عملکردهای جمعیتی متفاوتی را موجب شده و استمرار این وضعیت واگرایی‌ جمعیت‌شناختی را به پدیدهء مسلط در آیندهء جامعهء مورد بررسی تبدیل خواهد کرد.

خلاصه ماشینی:

"صادقی(3831)نیز در تحلیل رفتار باروری گروه‌های قومی در ایران نشان داد که زنان گروه‌های قومی نگرش‌های‌ متفاوتی نسبت به شمار ایده‌آل فرزندان،موقعیت ایده‌آل ازدواج برای باروری مادران کرد و ترک در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی با سطوح توسعهء نابرابر به ترتیب،غیرمعنی‌دار و معنی‌دار است. فرض اصلی نویسندگان‌ مقاله این است که نابرابری آموزشی معنی‌داری در میان کردها و ترک‌ها وجود دارد که ریشه در توسعهء نامتوازن دارد و سبب می‌شود زنان متعلق به هریک از گروه‌های قومی نگرش‌ها و ایده‌آل های باروری متفاوتی داشته باشند. البته برخی از متغیرهای وابسته و نیز تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری در نقش متغیر مستقل نیز ظاهر شده‌اند و در نهایت،رفتار باروری زنان گروه‌های قومی در رابطه با این متغیرها و با کنترل متغیر نابرابری آموزشی که از طریق طرح سؤالاتی در زمینهء وضعیت سواد و سطح تحصیلات پاسخگویان اندازه‌گیری شده است،مورد بررسی و آزمون آماری قرار گرفته‌ است. رابطهء قومیت و باروری با کنترل تعیین‌کننده‌های بلافصل و نابرابری آموزشی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقدار 0/323-2R نیز بیانگر آن است که 23/3 درصد واریانس باروری زنان ترک و کرد را متغیر قومیت و مجموعهء متغیرهای وارد شده در مدل 2،تعیین‌کننده‌های بلافصل و نابرابری‌ آموزشی،تبیین می‌کند. نتایج به دست آمده همچنین گویای آن است که در صورت کنترل تعیین‌کننده‌های بلافصل و نابرابری آموزشی،شدت رابطهء قومیت و باروری به میزان 06/6 درصد کاهش می‌یابد که کاهش‌ چشمگیری است و نشان می‌دهد که جایگاه متفاوت زنان کرد و ترک در نظام آموزشی،که ریشه‌ در توسعهء ناموزون و نگاه نابرابر به جمعیت ساکن در مناطق کردنشین و ترک‌نشین در فرآیندهای‌ برنامه‌ریزی توسعهء ملی دارد،یکی از تعیین‌کننده‌های اصلی تفاوت‌هی قومی باروری در مناطق‌ روستایی شهرستان ارومیه است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.