Skip to main content
فهرست مقالات

جهانی شدن اقتصاد و جامعه

نویسنده:

مترجم:

ISC (18 صفحه - از 100 تا 117)

خلاصه ماشینی:

اگر اکنونپس از هفت سال به نقشه‌ی سیاسی نظربیفکنیم معلوم می‌شود که پایان جنگ سردسه تحول عمده‌ی دیگر ایجاد کرده است: * آمریکا در نتیجه‌ی فروپاشی اتحادجماهیر شوروی و نیز موفقیت نظاماقتصادی خود بیشتر از هر زمان دیگرپیشتاز شده است. در طی جنگ جهانی دوم، وقتی کهنیمه‌ی اول قرن مورد ارزیابی قرار گرفت،حداقل در جهان اول این تصمیم اتخاذ شدکه، با ایجاد گات (GATT) ، تجارت آزادرا رونق بخشند. با توجه به سطح جهانی شدن،هماهنگی بین‌المللی ضروری ولی ایجادآن دشوار است: زیرا تفاوت‌های مرحله‌ای درتوسعه‌ی اقتصادی وجود دارد. موضوع چهارم،موضوع جرم بین‌المللی است کهمحدوده‌ی آن با فروپاشی مرزها درنتیجه‌ی جهانی شدن نظام اقتصادی وگسترش فن‌آوری وسیع‌تر شده است. جهت درک این تأثیرات، بایدتوجه کرد که جهانی شدن سه جنبه‌ی مهمدارد: * فردگرایی، که در نتیجه‌ی آن «من»جای «جامعه» را می‌گیرد؛ * اهمیت یافتن نظام اقتصادی وفن‌آوری؛ * اثرپذیری از بقیه‌ی جهان. آنچه را که جهش اقتصادی در نظاماقتصادی می‌نامیم می‌توان به تعبیریدیگر تغییر «ما» به «من» دانست و جهانیشدن در واقع صورت گسترده شده‌یهمین تغییر است، هرچند که همزمانواکنش‌هایی را در جهان صنعتی و نیز درجهانی که در آن فردگرایی هنوز درمرحله‌ی ابتدایی خود است مشاهدهمی‌نماییم. * تنش‌های (سازنده) بین فرآیندمقدماتی جهانی شدن و پی‌آمدهایمربوطه وجود دارد که به خودی خود قابلحل نیستند بلکه لازمه‌ی حل آنها ایجادهماهنگی است. این امر در درازمدت مانعی بر سرراه فرآیند مقدماتی جهانی شدن خواهدبود و در نتیجه جهان دوباره به‌سویپاره‌پاره شدن سوق پیدا خواهد کرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.