Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان رضایت زناشویی در ازدواجهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 59 تا 74)

کلید واژه های ماشینی : رضایت زناشویی در ازدواجهای دانش‌جویی ، ازدواج ، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ، میزان رضایت زناشویی ، ازدواجهای دانش‌جویی دانشگاه آزاد ، بررسی میزان رضایت زناشویی ، دانش‌جویی دانشگاه آزاد اسلامی ، رضایت زناشویی در ازدواجهای دانشجویی ، زن ، دانشجویان

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 2 نتایج آزمون T تک نمونه‌ای،مقایسه میانگین مؤلفه‌های مختلف پرسشنامهرضایت زناشویی با نمره ملاک در ازدواجهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد (به تصویر صفحه مراجعه شود) طبق نتایج جدول شماره دو،میانگین کلیه مؤلفه‌های رضایت زناشوییبالاتر از نمره ملاک است. جدول شماره 4 نتایج آزمون T مستقل مقایسه میانگین میزان رضایت زناشویی در ازدواجهایدانشجویی به تفکیک محل تحصیل (به تصویر صفحه مراجعه شود) طبق نتایج جدول چهار، T مشاهده شد در سطح 50/0_<P تفاوت معناداریرا بین میزان رضایت زناشویی در ازدواجهای دانشجویی دو دانشگاه آزاداسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان نشان نمی‌دهد. جدول شماره 5 نتایج آزمون تحلیل واریانس تک‌متغیری،میزان رضایت زناشویی در ازدواجهای دانشجوییبه تفکیک مدت ازدواج (به تصویر صفحه مراجعه شود) طبق نتایج جدول پنج، f مشاهده شد در سطح 50/0_<P تفاوت معناداریرا بین میزان رضایت زناشویی در ازدواجهای دانشجویی براساس مدت ازدواجزوجها در دو دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان نشان نمی‌دهد. جدول شماره 6 نتایج آزمون تحلیل واریانس تک‌متغیری،میزان رضایت زناشویی در ازدواجهای دانشجوییبه تفکیک رشته تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) طبق نتایج جدول 6، f مشاهده شد در سطح 50/_<P تفاوت معناداری رابین میزان رضایت زناشویی در ازدواجهای دانشجویی براساس رشته تحصیلیزوجها در دو دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان نشان نمی‌دهد. جدول شماره 7 نتایج آزمون تحلیل واریانس تک‌متغیری،میزان رضایت زناشویی در ازدواج‌های دانشجوییبه تفکیک سن (به تصویر صفحه مراجعه شود) طبق نتایج جدول هفت، f مشاهده شد در سطح 50/0_<P تفاوت معناداریرا بین میزان رضایت زناشویی در ازدواجهای دانشجویی براساس سن زوجهادر دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد نشان میدهد درحالی که در ازدواج‌هایدانشجویی دانشجویان دانشگاه دولتی اصفهان براساس سن تفاوت معناداریمشاهده نمی‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.