Skip to main content
فهرست مقالات

دورکیم و کتاب شکلهای ابتدایی زندگی دینی

نویسنده:

(5 صفحه - از 12 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : دین ، دورکیم ، توتم ، کتاب ، ارواح ، شکلهای ابتدایی زندگی دینی ، عقیده ، جامعه ، تعریف دین ، دورکیم و کتاب

خلاصه ماشینی:

"این کتاب دارای سه کتاب یاباب اصلی و عمده است که هر باب خود دارای فصولیچند است و فهرست تمامی مطالب کتاب بدینقرار است: مقدمه:موضوع تحقیق ما:جامعه‌شناسی دین ونظریۀ معرفت باب اول:پرسشهای مقدماتی فصل اول:تعریف دین و پدیدۀ دینی فصل دوم:مفاهیم عمدۀ دین ابتدایی(بحثیدربارۀ جانمندانگاری-آنیمیسم) فصل سوم:ادامۀ فصل قبلی(بحثی در بابطبیعت‌پرستی-ناتوریسم) فصل چهارم:توتم‌پرستی به عنوان یک دینابتدایی باب دوم:اعتقادات ابتدایی فصل اول:عقاید توتمی(توتم به عنوان نام ونشانه) فصل دوم:ادامۀ فصل قبلی(حیوان توتمی و انسانتوتمی) فصل سوم:ادامۀ فصل قبلی(نظام جهانشناسیتوتمی و عقیدۀ طبقه) فصل چهارم:ادامۀ فصل قبلی(توتم فردی و توتمجنسی) فصل پنجم:ریشه و منشأ این عقاید(بررسیانتقادی نظریات متقدم) فصل ششم:ادامۀ فصل قبلی(مفهوم اصل توتمییا مانا و عقیدۀ نیرو) فصل هفتم:منشأ عقیده به اصل توتمی یا مانا فصل هشتم:عقیده به ارواح فصل نهم:عقیده به ارواح و خدایان باب سوم:شکلها و شیوه‌های اصلی شعائر دینی فصل اول:مناسک منفی و کارکردهای آن(شعائر ومناسک ریاضت‌کشانه) فصل دوم:مناسک مثبت(ارکان و عناصر قربانی) فصل سوم:ادامۀ فصل قبلی(شعائر تقلیدی وقانون علیت) فصل چهارم:ادامۀ فصل قبلی(شعائر و مراسمنمایشی یا یادبودی) فصل پنجم:مناسک کفاره‌ای و ابهام مفهومقداست نتیجه‌گیری(حدود تعمیم نتایج،عنصر جاودانۀ دین،دین به عنوان منبع پیدایش مفاهیم کلی و مقولاتاجتماعی)این ترجمۀ فهرست اصلی مطالب عمدۀکتاب دورکیم است که ارائه شد،اما اکنون می‌کوشیم تاگزارشی مختصر در باب چکیدۀ مطالب هر فصل ودیدگاههای اصلی این‌جامعه‌شناس پرآوازه بیاوریم تامایۀ آشنایی بیشتر علاقمندان و پژوهشگران بامضامین اصلی این کتاب شود. بنابراین تعریف دین بوسیلۀ«راز»نادرست است زیرا راز چیزی نیست که به انسان دادهشده باشد بلکه این انسان است که با دست خود آنراجعل کرده و برساخته است و بهمین دلیل راز تنها دراندکی از برخی ادیان پیشرفته وجود دارد و بههمین سبب نمی‌تواند مفسر پدیدۀ دینی قرار گیرد و درتعریف آن بکار برده شود. دورکیم معتقد است منشأپیدایش عقیده به روح نیز خود جامعه است و رابطۀ روحو بدن در واقع بازتاب و برآیند همان رابطۀ فرد و جامعهاست و بجای توجیه فلسفی باید به تبیینجامعه‌شناختی این مسأله پرداخت(که البته متکلمان وپیروان ادیان هرگز این باور را نمی‌پذیرند و از دیدگاهکلامی و الهیاتی این بحث را نمی‌توان صرفا با تبیینجامعه‌شناختی حل و فصل کرد)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.