Skip to main content
فهرست مقالات

هفت آیین بزرگ جهان: معرفی کتاب ادیان ما

نویسنده:

(4 صفحه - از 17 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : هند ، هندوئیزم ، آیین ، دین ، آیین هندویی ، یوگه ، کتاب ، جهان ، آیین بزرگ جهان معرفی کتاب ، خدا

رفی هریک از فصول کتاب خواهیم پرداخت و اطلاعاتی جامع و کلی‌ در باب آن در اختیار خوانندگان محترم قرار خواهیم‌ داد.یادآور می‌شود سبک نگارش،عینا روایت تلخیص‌ شدهء دیدگاههای نویسندگان است و بدیهی است این‌ دیدگاهها در برخی موارد با مبانی اعتقادی اسلام‌ سازگاری ندارد.

خلاصه ماشینی:

"IB} آیین هندویی به روایت آرویند شرما فصل اول کتاب«ادیان ما»،که به معرفی هندوئیزممی‌پردازد،در 10 بخش کلی بدین ترتیب سامان‌یافتهاست:تعریف هندوئیزم،هندوئیزم در دنیای امروز،شکلهای معاصر هندوئیزم،ساختار هندوئیزم،حیاتو متون مقدس در هندوئیزم،نگاهی اجمالی به تاریخهندوئیزم،هندوئیزم چگونه کارآیی دارد؟،تجربۀسیاسی هندوئیزم،آنچه از مطالعۀ هندوئیزم دربارهدین می‌آموزیم،و هندوئیزم در بررسی دینی. *نخستین بخش با اشاره به حادثه ترورمهاتما گاندی )ihdnaG amtahaM(، بزرگترین هندویعصر جدید،به وسیله هندویی دیگر به نام گادسه )esdoG( که هر دو به نام هندوئیزم عمل می‌کردند آغازمی‌شود و با بیان این جمله که«چگونه می‌توان دینی راتعریف کرد که هم تروریست و هم قربانی رادربرمی‌گیرد»و با ارائۀ شواهدی دیگر از اختلافهای زیادهندوان با یکدیگر-از جمله نقل سخنانی از«تحقیقماللهند»بیرونی(شاهکاری که تحت عنوان s'inureblA aidnI به انگلیسی ترجمه شده است)مبنی بر وجوداختلاف شدید میان هندوان تا آنجا که هیچ‌چیز نیستکه یک هندو بگوید و هندوی دیگر آن را انکار نکند!-دشواری تعریف آیین هندویی را بازمی‌نماید. *بخش هشتم با بیان برخی جنبه‌های هندوئیزمدر پی تبیین این نکته است که از مطالعۀ آیین هندوییچه‌چیزی دربارۀ«دین»می‌توان آموخت،و نتیجهمی‌گیرد که دو گونه دین وجود دارد:یکی ادیانی که درآنها اصلی مشترک از گردهم آمدن یک جامعه به وجودمی‌آید(همچون آیین هندویی و یهودیت)،و دیگرادیانی که در آنها یک جامعه گرد یک اصل مشترک جمعمی‌آید(همچون مسیحیت و بودیزم). *و سرانجام بخش نهم به تمایز میان متن و نماد )lobmyS dna txeT(، فرضیه و عمل dna yroehT( )ecitcarP، و مرجعیت و قدرت )rewoP dna ytirohtuA( در مطالعۀ هندوئیزم به عنوان یک دین می‌پردازد و نیزتوضیح می‌دهد که چگونه آیین هندویی با وجود آنارشیموجود در آن می‌تواند تأثیر و کارآیی خود را حفظ کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.