Skip to main content
فهرست مقالات

قرآن و حدیث در ادب فارسی

نویسنده:

(6 صفحه - از 10 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : حدیث در ادب فارسی، قرآن و حدیث، مسجد، ادبیات، کتاب، مدینه، کتاب دکتر علی مرزبان راد، دین، اسلامی، مثنوی

خلاصه ماشینی:

"ص 8 به نقل از شاهنامه: {Sخردمند کز دور دریا بدید#کرانه نه پیدا و بن ناپدیدS}{Sبدانست که موج خواهد زدن#کس از موج بیرون نخواهد شدنS}{Sبه دل گفت اگر با نبی و وصی#شوم غرقه دارم دو یار وفیS}{Sخداوند جوی می و انگبین#همان چشمۀ شیر و ماء معینS}ص 8 و 9 به نقل از شاهنمامه: {Sاگر چشم داری به دیگر سرای#به نزد نبی و علی گیر جایS}{Sهر آن کس که در جانش بغض علی است#ازو زارتر در جهان زار کی است؟S}که بهره یافته از این حدیث است:یا علی طبی لمناحبک و صدق فیک و ویل لمن ابغصک و کذب فیک. ازجمله اینکه:مؤلف محترم تنها به تأثیر صوری قرآن وحدیث در ادبیات فارسی،اشاره داشته یا قناعت ورزیدهاست و از این نکته غفلت شده که شاعر و نویسندۀ ما-البته منهای دورۀ معاصر پیش از انقلاب-پیش ازشاعری و نویسندگی و بیش از آن،مسلمان بوده است وفرهنگ و جهان بینی و اعتقاد و ارزش‌های وجودی وخانوادگی و اجتماعی‌اش را از اسلام اخذ می‌کرده و درپهنۀ این دریا،زورق شعر و غزل خویش را به حرکت درمی‌آورده است. به عنوان مثال:کتاب مثنوی که درطی چهارده سال پدید آمده است از دیدگاه سرایندۀ آن،اصول اصول اصول دین و فقه الله اکبر و شرع الله الازهرو کاشف القرآن است(مقدمۀ دفتر اول)و به هیچ وجهحاصل یک برخورد صوری با اسلام نیست و لذا درتا بدین نکته رسید که چگونه سرایندۀ بزرگ آن،زندگیمعنوی و باطنی خویش را چیزی جز اصل دین ومعنای بی‌پردۀ آیات قرآن نمی‌داند،صورت ملفوظبخشیده است؟ یا فردوسی،حکیم بزرگ طوسی،در طی سی سال رنجیکه برد و کاخ بلندی که برافراشت؛پیش از سرودن هربیت و همزمان با آن و پس از آن،مسلمان بوده است،مسلمانی،نه قشری و عوام که آشنا با فرهنگ اصیلاسلامی و عامل بدان."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.