Skip to main content
فهرست مقالات

15 سال تلاش برای ارائه کتاب های برگزیده در زمینه دین

گزارشگر:

(2 صفحه - از 16 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، کتاب، دورۀ کتاب سال جمهوری اسلامی، اسلامی، قرآن، ارائهکتاب‌های برگزیده در زمینۀ دین، کتاب سال، عرفان، تفسیر، کتب برگزیده

خلاصه ماشینی:

"هر چند بنا بر باور عمومی،تجربۀ پانزده دورهبرگزاری این برنامه(به ویژه با افزوده شدن جایزهجهانی کتاب سال در دو موضوع اسلام شناسی وایران شناسی در چند اسل اخیر)در حدود و حوزۀ علمیخود فعالیتی مؤثر و مفید بوده است،اما بی‌گمان زمینۀباروری و غنای بیشتر این برنامه با تأکید بر ارزیابیعمیق فرهنگ مکتوب کشور و ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب از سوی اساتید و صاحبنظرانهمچنان باقی است. در شکل«تألیف»،آفرینشاولیه و ابتکاری اثر و در دو زمینه دیگر با لحاظ تمامی{Sسال#تعداد عناوین بررسی شده#علوم قرآنی#حدیث و رجال#تاریخ و سیرۀ معصومین(ع)#عقاید و کلام#اصول و فقه#اخلاق#عرفان#جمعS}{S62#96#3#3#1#-#-#-#-#7S}{S63#134#1#1#-#1#3#-#-#6S}{S64#177#-#1#-#-#1#-#-#2S}{S65#211#-#-#-#-#-#1#-#1S}{S66#225#-#2#1#-#1#-#-#4S}{S67#155#1#1#-#-#2#-#-#4S}{S68#156#-#1#-#-#-#-#-#1S}{S69#262#-#1#-#-#-#1#1#3S}{S70#426#-#1#-#-#1#-#-#2S}{S71#537#1#1#1#-#-#-#-#3S}{S72#691#1#-#1#-#1#1#-#4S}{S73#736#-#1#-#-#1#-#1#3S}{S74#820#-#2#-#1#-#-#-#3S}{S75#528#-#1#1#-#-#-#-#2S}{S76#807#1#-#-#1#1#-#-#3S}{Sجمع#5961#8#16#5#3#11#3#2#48S} مساعی و تلاش علمی به عمل آمده شاهد برگرداناندیشه و«احیاء اثر»هستیم. {Sوضعیت اثر/موضوعات#علوم قرآنی#حدیث و رجال#تاریخ و سیره معصومین(ع)#عقاید و کلام#اصول و فقه#اخلاق#عرفان#جمعS}{Sتألیف#7#8#4#2#5#1#-#27S}{Sترجمه#-#1#-#-#-#1#2#2S}{Sتصحیح و تحقیق#1#7#1#1#6#1#2#19S}{Sجمع#8#16#5#3#11#3#2#48S}«بحار الانوار»مهمترین دایرة المعارف حدیث شیعیاست،و از زمان تألیف تا کنون همیشه مورد توحه واقبال دانش پژوهان بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.