Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به کتاب دین شناسی تطبیقی

نویسنده:

(4 صفحه - از 22 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : ادیان ، یهودیت ، کتاب دین‌شناسی تطبیقی ، هندوییسم ، خدا ، مسیحیت ، انسان ، اسلام ، شر ، کتاب

خلاصه ماشینی:

"که به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:نخست آنکه بررسی و تبیین چگونگی پیدایش ادیانبزرگ و دیدگاه آن ادبیان در بربر هفت پرسش مهم کهعبارتند از:خدا،جهان،انسان،شر و رنج،زندگی پس ازمرگ،سرنوشت نهایی انسان،اصول و اخلاقیات وعبادتها،در تألیف این کتاب مورد اهتمام نویسنده قرارگرفته است. و اما پیشگفتار نویسنده؛نویسنده خود دربارۀکتابش اینگونه نوشته است:بسیاری از کتابهایی که دراین زمینه(دین‌شناسی تطبیقی)وجود دارند،بیشتر بهپیشینۀ پیدایش و رشد ادیان گوناگون پرداخته و کمتر بهاصول بنیانی،باورها،دیدگاهها و اعمال تاکیدی ادیانتوجه دارند. بخش یکم:دین‌شناسی تطبیقی(ماهیت،هدفها ودیدگاهها) مؤلف در ابتدای این بخش ضمن اشاره بهدیر آغازی مطالعه و بررسی موضوع دین‌شناسیتطبیقی،یکی از مهمترین دلایل آن را به این واقعیتمربوط دانسته است که:بسیاری از بررسی‌های علمیدوران نوین از غرب سرچشمه گرتفه و مردم کشورهایغربی،تا چندی پیش،در قلب و اندیشه‌ی خویش،بهگونه‌ای به برتری دین خود باور داشتند و آن رامقایسه‌پذیر با ادیان شرق نمی‌دانستند. (اگر هم چنین تفکری از ناحیههندوییسم مطرح شده باشد مربوط به یکی از جنبه‌هایهندوییسم است نه همه آن)بنابراین،از نظر مؤلف،همۀ ادیان این جهان را واقعی می‌دانند و مدعینیستند که بجز اعمال اخلاقی،بقیه اعمال،بدون ارزشهستند. پرسشی که در این ادیان مطرح می‌شود ایناست که آیا دستیابی انسان بهرستگاری و رسیدن او بهکمال،همانند کمال خداوند است،یا انیکه با آن تفاوتدارد؟به سخنی دیگر،آیا این کمال به معنی یکسانی باخداست،یا اینکه فقط به معنی نزدیکی و ارتباط باخداخواهد بود؟در پاسخ به این پرسش،هندوییسم و دینسیک،از برخی جنبه‌ها با هم همانندی و یا ناهمانندیدارند و حتی در خود هندوییسم نیز پاسخهای متفاوتیبه این پرسش داده شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.