Skip to main content
فهرست مقالات

جان هیک، کثرت گروی، منظری دیگر

نویسنده:

(6 صفحه - از 54 تا 59)

کلید واژه های ماشینی : جان هیک، ادیان، دیدگاه، خداوند، دیدگاه جان هیک، laeR، شخص‌وار، انسان، ادیان خداوندموجودی غیر شخص‌وار، غیر شخص‌وار

خلاصه ماشینی:

"اما هارتمن که دیدگاه او نیز حداقلی است معتقد استکه متعالی بودن خداوند از مفاهیم بشری لزوما به این معنا نیست که هیچیک از مفاهیم بشری قابل اطلاق بر آن ذات عینی نباشد بلکه به دلیلمتعالی بودن این حقیقت و محدود بودن بشر،هر دینی تصویری ناقص ومحدود را از خداوند در اختیار بشر قرار می‌دهد و لذا برای بدست آوردنتصویری کامل از آن حقیقت عینی لازم است که ادیان مخلف مورد بررسیو دقت قرار گیرند. این سخن را فقط کسی می‌تواند بگوید که خود بهعنوان ناظر خارجی "laeR eht" را مستقیما و بی‌واسطه پرده‌های ادراکیتجربه کرده باشد و آنگاه ادعا کند که همه ادیان گوناگون مواجهه‌ای با اینحقیقت هستند حال ان که در دیدگاه هیک چنین فردی وجود ندارد. هنگامی که هیک در صدد بیان این نکتهاست که مفاهیم بشری قابلیت اطلاق بر "laeR eht" را ندارد-و مقصودشویژگی‌های ذاتی آن است-مثال‌هایی را مطرح می‌کند که همگی یا اغلبآنها متضاد هستند:خوب و بد،شخص‌وار و غیر شخص‌وار (lanosrepmi) . 8-جان هیک در آثار خود به صفت هدایتگری الهی اشاره می‌کند ومعتقد است که اگر ادیان جز یکی همگی نادرست باشند لازم یم‌اید کهخداوند هادی نباشد زیرا بر اساس دیدگاه انحصارگروی اکثریت مردم ازصفت هدایت الیه محروم خواهند بود. ویتگنشتاین معتقد است-در دوره دوم تفکر فلسفی خود-که قواعدحاکم بر علم و دین متفاوت از یکدیگر است و لذا هر یک دارای ساختاریمتفاوت از دیگری می‌باشد،او برای اشاره به صورت‌های مختلف زندگی وزبان حاکم بر آنها،از اصطلاح«بازی زبانی»سود می‌برد زیرا از دیدگاه اوبازی‌ها دارای وجه اشتراک ذاتی نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند کهدر این طیف بازی‌های شبیه یکدیگر در کنار هم قرار می‌گیرند اما در دوسوی طیف وجه اشتراکی یافت نمی‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.