Skip to main content
فهرست مقالات

معراج السعاده در آئینه تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : معراج‌السعاده، تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت، انسان، نفس، معراج‌السعاده در آئینه تاریخ، صفات، کتاب، آثار اخلاقی، آئینه تاریخ و فلسفه

خلاصه ماشینی:

"کتاب ارزشمند«معراج السعاده»از جمله آثار و منابع اخلاقی-تربیتی و همچنین ادبی وفلسفی است که تحت تأثیر این طیف تاریخی و فلسفه اجتماعی و سیاسی و فراز و نشیبهای حاکمبر آن،توسط عالم ربانی«مولی احمد نراقی»در اوایل قرن سیزدهم هجری به رشته تحریر درآمدهاست،و در آن به خوبی تلاش در به تعادل کشیدن روح و فرهنگ خسته جامعه و نفس متزلزلانسان آن روز به چشم می‌خورد. کتاب ارزشمند«معراج السعاده»از جمله آثار و منابع اخلاقی-تربیتی و همچنین ادبی و فلسفی است که تحت تأثیر این طیف تاریخیو فلسفه اجتماعی و سیاسی و فراز و نشیبهای حاکم بر آن،توسط عالمربانی«مولی احمد نراقی»در اوایل قرن سیزدهم هجری به رشته تحریردر آمده است،و در آن به خوبی تلاش در به تعادل کشیدن روح و فرهنگخسته جامعه و نفس متزلزل انسان آن روز به چشم می‌خورد. در نگرش اخلاقی و تربیتی کتاب،از بعد شناختی و فلسفه وجودیانسان،می‌توان نفس را به عنوان تنۀ اصلی شناخت انسان در نظر گرفتکه در«معراج السعاده»،قوا و صفات اربعه از شاخه‌های اصلی آن در نظرگرفته شده است،و به همین ترتیب به صورت خوشه‌ای،صفات مربوطبه هر یک از این قوا را در مصادر نیکی و فضائل و سپس بدی و رذائلتشریح می‌نماید،و در واقع به یک رابطۀ علت و معلولی و اثر و مؤثریدر این زمینه اشاره دارد و آنها را در طول فصول و مباحث بعدی،یا دووجه لذت و الم در انسان و مفاسد و فواید بیماری و صحت نفس مقایسهمی‌کند،و مهمتر اینکه راههای مبارزه با صفات رذیله و تقویت صفاتفاضله را متضمن شناخت شرافت انسان و اینکه انسان اگر بداند کهمستحق چه صفات نیکویی است،آنگاه دست به کار ساختن و تعدیلنفس خود می‌زند،می‌داند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.