Skip to main content
فهرست مقالات

ما و میراث نقدی بر جابری

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : عربی، عقلانیت، عقل، کل گرایانه، ساز‌و‌کارها، ارزیابی، مضمون، گونه‌ای جزء گرایانه عمل، ارزش، جزء گرایانه

خلاصه ماشینی:

"و اما پاسخ به این سؤال که«آیا سر و کار وی با ساز و کارها موجبشده است که وی نگاهی کل گرا داشته باشد؟»نیاز به توضیح دارد: جابری در دو کتاب تکوین العقل العربی و بنیة العقل العربی،که درآنها به بحث از ساز و کارهای تولید کنندۀ فرهنگ عربی می‌پردازد،بحثمستقلی را درباره مسائل رویکرد کل گرایانه مطرح نکرده است و تنها بهاشاره‌ای گذرا در اینجا و آنجا در خصوص ساختار کل گرایانه‌ای که موجبتمایز میراث می‌گردد اکتفا کرده است:«نگاه کلی،اعم از آنکه موضوع،مربوط به دانش بلاغت و نحو باشد یا علم فقه،اصول و کلام،دلایلیبرای خود دارد،این دانشها با یکدیگر پیوند داشته و در هم آمیخته‌اند تاحدی که هر کدام از اینها نمود و یا شاخه‌هایی از یک علم(یعنی بیان)هستند». این ابزارها&%05812DMKG058G% آیا همانطور که وی هدف کل گرایانه خود از نگاه به میراث و هدف ابزار انگارانۀ خود از روش را به روشنی بیانکرده،رابطه‌ای که میان این دو هدف پیوند ایجاد میکند را نیز به همان وضوح بیان کرده است؟آیا دیدگاهکل گرایانۀ وی بوده است که سبب شده است او به ساز و کارها بپردازد یا اینکه بر عکس،پرداختن او به ساز وکارها سبب شده است که او منظری کل گرایانه را اتخاذ کند؟ را می‌توان به دو گروه دسته بندی کرد: 1-ابزارهای اقتباسی عقلانی همچون ساز و کار گسستمعرفت شناختی،ساز کار و تقابل،ساز و کار صورت بندی استنتاجی،ساز وکار تاسیس و باز سازی،ساز و کار بحران سازی(بر ساختن بحران مبادی)،ساز و کار تفکیک،ساز و کار تنظیم و چینش و باز سازی مجدد،ساز و کاراسناد ارزش‌ها به نظام‌های معرفتی و.."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.