Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی کتاب تجدید المنهج از نظر مؤلف

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ارزیابی ، کتاب ، ارزیابی میراث روشی جدید ، میان ارزیابی جزء گرایانه ، خصوص نگاه جزء گرایانه ، نقد ، مضامین ، روشها ، مضامین گفتمان میراث دربارۀ ساز ، جزء گرایانه

خلاصه ماشینی:

"بر فرض که هیچ روشیمشابه روش‌های جدید نباشد و گذشت مدتی کوتاه از زمان سببنشود که این روش‌ها باطل گردند ولی سؤال این است:آیا کسانیکه مقلدانه این روشها را بدست گیرند می‌توانند زمام تکنیکبرآمده از این روشها را بدست گیرند و در بکار گیری این تکنیکمهارت و تخصص یابند و صاحبنظر شوند به حدی که بتوانندتکنولوژی‌های این روشها را از مبانی و اصول خود منتقل کنند ومیراث را بر مقتضای آن روشها ارزیابی کنند و فتوا به لغو یامحدودیت میراث دهند؟ واقعیت این است که اینان چنین تخصص و مهارتی را درخصوص این روشها ندارند و زمام امور تکنیکی این روشها بدستآنها نیست و دلیل آن این است که اینها نمی‌توانند خود را از اینروش‌ها مستقل کنند و جدا شوند و روشی را در مقابل آنبرگزینند. 4. لازمۀ دیدگاه صحیح و تکاملی نسبت به میراث این استکه ارزیابی ما دربارۀ میراث،عهده‌دار کشف ساز و کارهایی شود کهاولا موجب اصلی و فرعی شدن مضامین میراث گردد و ثانیاعهده‌دار بکارگیری آن ساز و کارها در نقد این مضامین شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.