Skip to main content
فهرست مقالات

آیین کاتولیک

کلید واژه های ماشینی : آیین کاتولیک ، آیین کاتولیک اثری تخصصی ، دین ، ایمان ، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان ، نقد ، عقل ، عقل ، تخصصی ، کتاب مقدس

خلاصه ماشینی:

"از این رو به چنین اثری تنها می‌توان ایننقد ار وارد کرد که اگر ایمان عطیه الهی است ونه خواست آدمی-به ویژه با عنایت به سخنقدیس آگوسین،بنیانگذاران آیین کاتولیک،بدین مضمون که ابتدا ایمان بیاورید و سپسبدین مضمون که ابتدا ایمان بیاورید و سپسبیندیشید-چگونه آیین کاتولیک معتقد است بانور عقل می‌توان به خدا رسید؟و چگونه استکه مؤلفان استناد به طرق پنج گانه توماسآکویناس و برهان وجودی آنسلم-که صدهاسال است از نقطه نظر فلسفی نا کار آمدی اشاثبات شده است-دلیل اهمیت عقل در الهیات کاتولیکی می‌شمارند؟ظ افسوس که در برابر بسیاری از آموزه های این اثر یا باید ایمان آورد-آن هم اگر خداوند عنایت کند-و یا صرفا آنها را شناخت و خواند و گذشت. جای دارد که از مترجم و نشار این اثر که به شکلینیکو و آکادمیک به ترجمه و نشر متون تخصصی در حوزه پژوهش هایدین شناختی همت کرده اند و تا کنون کارنامه کاری مقبولی ارائه داده اندقدر دانی شود؛زیرا هر چند در نقد و حتی معرفی و بررسی آثار،ستایششایسته نمی‌نماید،در زمانه ای که پژوهش های اصیل و روشمند به دوراز تعصب و جزم اندیشی و ترجمه و نشر آثاری از این دست به شکلو شیوه ای آبرومندانه در دیارمان نادر و نایاب اند،چنین قدر دانی هایی نهتنها موجه بلکه شایسته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.