Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان رضایت زناشویی در ازدواجهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد و دولتی اصفهان

نویسنده:

(16 صفحه - از 71 تا 86)

کلید واژه های ماشینی : رضایت زناشویی در ازدواج‌های دانش‌جویی ، میزان رضایت زناشویی در ازدواج‌های ، ازدواج ، بررسی میزان رضایت زناشویی ، ازدواجهای دانش‌جویی دانشگاه آزاد ، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ، دانش‌جویی دانشگاه آزاد اسلامی ، ازدواج‌های دانش‌جویی ، دانشجویان ، زوجها

خلاصه ماشینی:

"جدول 2:نتایج آزمون t تک نمونه‌ای،مقایسه میانگین مؤلفه‌های مختلف پرسشنامهرضایت زناشویی با نمرۀ ملاک در ازدواج‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد (به تصویر صفحه مراجعه شود) طبق نتایج جدول شماره دو،میانگین کلیۀ مولفه‌های رضایت زناشوییبالاتر از نمره ملاک است. جدول شماره 4:نتایج آزمون t مستقل مقایسه میانگین میزان رضایت زناشوییدر ازدواج‌های دانشجویی به تفکیک محل تحصیل (به تصویر صفحه مراجعه شود)طبق نتایج جدول چهار، t مشاهده شده در سطح P<?0/05 تفاوتمعناداری را بین میزان رضایت زناشویی در ازدواج‌های دانشجویی دو دانشگاهآزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان نشان نمی‌دهد. جدول 5:نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیری،میزان رضایت زناشوییدر ازدواج‌های دانشجویی به تفکیک مدت ازدواج (به تصویر صفحه مراجعه شود) طبق نتایج جدول پنج، f مشاهده شده در سطح P<?0/05 تفاوتمعناداری را بین میزان رضایت زناشویی در ازدواج‌های دانشجویی براساسمدت ازدواج زوجها در دو دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهاننشان نمی‌دهد. جدول 6:نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیری،میزان رضایت زناشویی درازدواج‌های دانشجویی به تفکیک رشته تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود)طبق نتایج جدول شش، f مشاهده شده در سطح P<?0/05 تفاوت معناداری رابین میزان رضایت زناشویی در ازدواج‌های دانشجویی براساس رشته تحصیلیزوجها در دو دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان نشان نمی‌دهد. جدول 7:نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیری،میزان رضایت زناشوییدر ازدواج‌های دانشجویی به تفکیک سن (به تصویر صفحه مراجعه شود)طبق نتایج جدول هفت، f مشاهده شده در سطح P<?0/05 تفاوتمعناداری را بین میزان رضایت زناشویی در ازدواج‌های دانشجویی براساسسن زوجها در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد نشان میدهد در حالی که،درازدواج‌های دانشجویی دانشجویان دانشگاه دولتی اصفهان براساس سن تفاوتمعناداری مشاهده نمی‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.