Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش ساختاری به سوره های قرآن

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، سوره‌های قرآن ، ساختار ، مفسران ، تفسیر ، ساختار هندسی سوره‌های قرآن ، میان مفسران و محققان علوم ، کتاب ، ساختار هندسی ، ساختار سوره‌های قرآن

نظریهء وحدت موضوعی و نگاه هندسی به ساختار سوره‌های قرآن،چندی است که در میان مفسران و محققان علوم‌ قرآنی جای خود را باز کرده و اخیرا کتاب‌هایی در این زمینه و حتی تفاسیری بر این اساس به‌ نگارش درآمده است.در این نوشتار از میان این تالیفات متعدد،یک مقاله به زبان انگلیسی،دو کتاب به زبان‌ عربی و یک کتاب به زبان فارسی به تفصیل معرفی شده و به برخی دیگر اختصار اشاره شده است.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) رهیافتی نو در تفسیر نگرش ساختاری به سوره‌های قرآن *مهرداد عباسی اشاره: {IBنظریۀ وحدت موضوعی و نگاه هندسی به ساختارسوره‌های قرآن،چندی است که در میان مفسران و محققان علومقرآنی جای خود را باز کرده و اخیرا کتاب‌هایی در این زمینه و حتی تفاسیری بر این اساس بهنگارش درآمده است. یکی ازجلوه‌های این تفاوت،پدید آمدن نظریۀ وحدت موضوعی سوره‌ها وسخن گفتن از ساختار هندسی هر سوره در پرتو بحث از تناسب وارتباط بین آیات قرآن است. مقاله اخیر مستنصر میر از چهار بخش اصلی(به تصویر صفحه مراجعه شود)تشکیل شده است:در بخش نخست وی زمینۀتاریخی مختصری از علم مناسبت و آرای موافق ومخالف مفسران قدیم و سنتی را دربارۀ ارتباط بینآیات و سوره قرآن مطرح ساخته است. مولف در بخش چهارم و پایانی مقاله آورده است:«اگر چه ایننظریه جایگاه خوبی پیدا کرده و دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت،اماهنوز به طور کامل راه خود را نیافته و سرانجام آنروشن نیست،آیا صرفا به صورت گرایشی ناشناخته باقیخواهد ماند یا به جریانی جدی و مهم در تفسیر بدلخواهد شد؟»وی در پایان،هدف خود از نگارش مقاله رااین دانسته که محققان اسلامی و غربی را به گفتگودربارۀ این موضوع جدید و قرن بیستمی قرآنوادارد. مطالب این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است:در فصل اول پساز بیان مفهوم ساختار سوره‌ها و تبیین مواضع اختلاف،فواید وکارکردهای ترسیم ساختار هندسی سوره‌های قرآن طرح شده است ازجمله:کشف افق‌های جدید در اعجاز قرآن،مقابله با شبهه افکنی‌هایخاورشناسان و دفاع از اصول اعتقادی شیعه."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.